UE: Ubezpieczyciele niechętni podniesieniu wymogów kapitałowych

0
262

Europejscy ubezpieczyciele mogą musieć odkładać więcej pieniędzy, aby chronić ubezpieczonych na wypadek swojej niewypłacalności, a regulatorzy powinni móc sprawnie zamykać niewypłacalnych ubezpieczycieli, bez potrzeby wdrażania planów ratunkowych za pieniądze podatników – uważa Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za usługi finansowe. Jego zdaniem wart 11 bln euro europejski sektor ubezpieczeniowy stoi w obliczu narastających ryzyk cybernetycznego i klimatycznego. Insurance Europe jest przeciwna, ponieważ uważa środki ostrożnościowe za wystarczające i sugeruje, że nowe wymogi mogłyby zaszkodzić globalnej konkurencyjności sektora.

Unia Europejska zamierza zrewidować obowiązujące od 4 lat zasady kapitałowe dla ubezpieczycieli, znane jako Solvency II. – Nie ma na poziomie unijnym ustalonego reżimu dla sektora ubezpieczeniowego na wypadek kryzysu i nie ma minimum zasad co do gwarancji ubezpieczeniowych – zauważył Dombrovskis, przemawiając w Brukseli.

Po kryzysie finansowym z lat 2007–2009 UE wprowadziła reżim dla sektora bankowego, będący zbiorem wymogów, dający regulatorom możliwość zamykania upadających banków w sposób szybki i uporządkowany, bez ratowania ich pieniędzmi podatników. Plany gwarancji ubezpieczeniowych, dostępne w niektórych państwach UE, są dla konsumentów ostatnią deską ratunku, na wypadek niewypłacalności ubezpieczyciela.

Gdyby każde państwo UE miało plany gwarancyjne, byłoby to korzystne dla ubezpieczonych, podatników i całego sektora ubezpieczeniowego – podkreślił Dombrovskis. Rozważane jest również, czy wymogi dotyczące raportowania o swojej działalności przez ubezpieczycieli mogą zostać złagodzone. Dombrovskis zapowiedział, że poprosi ciało doradcze ds. rachunkowości o opracowanie nowych standardów „wystarczających i rzetelnych” informacji w kwestii zrównoważonego rozwoju. UE oceni, jak ubezpieczyciele integrują ryzyka klimatyczne i środowiskowe oraz jak wzmocnić odporność sektora na katastrofy naturalne.

(AC, źródło: Reuters)