UFG: Ranking jakości danych w zmienionej formule

0
546

Jubileuszowa, dziesiąta odsłona rankingu jakości danych przekazywanych przez ubezpieczycieli komunikacyjnych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego okazała się być wyjątkowa. UFG dokonał bowiem zmian w jego formule: po raz pierwszy ranking uwzględnia pozycję rynkową, a tym samym wolumeny danych, którymi zarządzali ubezpieczyciele i które następnie przekazywali do Funduszu. Nie zmienił się natomiast widoczny od pewnego czasu trend wzrostu jakości danych nadsyłanych przez ubezpieczycieli.

W zestawieniu wzięto pod uwagę firmy, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekracza jeden promil; jest on ustalany na podstawie liczby aktywnych umów krajowego OC ppm. oraz AC na koniec badanego okresu – łącznie jest to dwadzieścia jeden towarzystw ubezpieczeń. Ranking stanowi punkt odniesienia przy ustalaniu poziomu wiarygodności danych poszczególnych zakładów ubezpieczeń oraz ważny element motywujący zakłady ubezpieczeń do poprawy wewnętrznych procesów operacyjnych.

Zmieniona formuła rankingu

Istotną zmianą w porównaniu do rankingów z lat ubiegłych jest to, że zestawienie za 2020 rok po raz pierwszy jest prezentowane w podziale na 3 grupy zakładów zróżnicowane pod względem liczby danych przekazywanych do bazy OI UFG. Towarzystwa podzielono na grupy o wysokim, średnim i niskim wolumenie przekazanych rekordów, obejmujące odpowiednio 25%, 50% i 25% towarzystw uwzględnionych w rankingu. W ocenie Funduszu rozszerzenie wymiarów prezentowanych informacji, które teraz będzie standardem przy sporządzaniu rankingów, lepiej odzwierciedla zróżnicowanie zakładów ze względu na wolumen danych przekazywanych do bazy OI UFG. Zróżnicowany potencjał zasilających bazę zmusza do pozycjonowania ich w grupach adekwatnych do skali działalności.

Coraz wyższy poziom nadsyłanych danych

Według przedstawicieli Funduszu, w 2020 r. widoczna była dalsza poprawa jakości danych w bazie OI UFG, co ma wpływ na precyzyjność informacji zwrotnych dla zakładów ubezpieczeń, klientów oraz innych podmiotów uprawnionych do korzystania z danych. Wzrost jakości danych umożliwia także prowadzenie przez UFG zaawansowanych projektów informatycznych opartych na zgromadzonych zasobach, które zdaniem instytucji przyczynią się do usprawnienia wielu procesów biznesowych w zakładach ubezpieczeń.

– Chcę podkreślić coraz lepszy ogólny poziom jakości danych przekazywanych do Funduszu przez zakłady ubezpieczeń. Na szczególną uwagę zasługuje fakt pojawienia się w czołówce rankingu nowych zakładów ubezpieczeń, jak również obecność największych graczy rynkowych, dla których raportowanie danych związanych z milionami klientów to prawdziwy wysiłek organizacyjny i analityczny. Tym bardziej należy docenić tak wysoki poziom dużych zakładów w rankingu i niewielkie różnice punktowe w jego czołówce – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Funduszu. – Patrząc na dane całego rynku, możemy z dużym zadowoleniem zauważyć, że już niemal wszystkie zakłady ubezpieczeń przekroczyły w rankingu tzw. satysfakcjonujący poziom jakości przekazywanych danych – dodała.

Wielu ubezpieczycieli poprawiło swoją pozycję w rankingu w stosunku do roku 2019 r. Na czele pojawiły się nowe zakłady, które znacznie podniosły jakość danych przekazywanych do bazy OI UFG. Warto docenić fakt utrzymania przez duże i średnie zakłady ubezpieczeń wysokich pozycji w rankingu, co przekłada się na ogólną wysoką wartość informacyjną bazy OI UFG.

Zmiana kryteriów oceny

Fundusz wskazuje, że w ujęciu metodycznym kryterium pozycjonowania zakładów w rankingu stanowi wskaźnik końcowy, obejmujący osiem wskaźników składowych. Z początkiem 2020 roku instytucja zmieniła metodykę pomiaru jakości danych przekazywanych do Ośrodka Informacji UFG i konstruowania rankingu. Zmiany dotyczyły wskaźników identyfikowalności oraz jednoznaczności, które zostały przebudowane w celu wykorzystania informacji o weryfikacji danych w bazie OI UFG z rejestrami CEPiK, PESEL oraz REGON, co przełożyło się na wyższą obiektywność tych wskaźników.

Liderzy rankingu za 2020 rok

MiejsceNazwa ZakładuWskaźnik końcowy*
1EURO INSURANCES92,84%
2PZU92,18%
3WARTA91,42%

Zakłady raportujące do bazy UFG wysoki wolumen rekordów (25% zakładów, z których każdy przekazał powyżej 2000 tys. rekordów)

MiejsceNazwa ZakładuWskaźnik końcowy*
1PZU92,18%
2WARTA91,42%
3HESTIA90,04%

Zakłady raportujące do bazy UFG średni wolumen rekordów  (50% zakładów, z których każdy przekazał od 280 tys. do 2000 tys. rekordów)

MiejsceNazwa ZakładuWskaźnik końcowy*
1EUROINS90,93%
2LINK490,82%
3INTERRISK90,82%

Zakłady raportujące do bazy UFG niski wolumen rekordów (25% zakładów, z których każdy przekazał poniżej 280 tys. rekordów)

MiejsceNazwa ZakładuWskaźnik końcowy*
1EURO INSURANCES92,84%
2POCZTOWE86,82%
3CONCORDIA86,62%

Poziom satysfakcjonujący – powyżej 80%

Na koniec 2020 roku w bazie Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia  OC – dla ponad 26,1 mln pojazdów (25,3 mln na koniec 2019 r.) oraz  AC – dla 6,3 mln pojazdów (6,0  mln na koniec 2019 r.). W ciągu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe zadały do bazy UFG 528 mln zapytań o historię ubezpieczenia kierowców i posiadaczy pojazdów oraz 483 mln pytań o historię szkód.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl