Unilink rośnie w Polsce i na innych rynkach

0
595

Z całą pewnością jednym z największych sukcesów Unilink w 2021 r. był nieustanny rozwój naszych kanałów sprzedaży. Dzięki programowi UniPartner oraz Placówkom Własnym kończymy rok z aż tysiącem oznakowanych punktów na terenie całego kraju.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych odnotowaliśmy wzrost zarówno w przypisie składki, jak i liczbie zawartych polis. W ubezpieczeniach życiowych wzrośliśmy o ponad 40%. Z kolei oferowane przez nas ubezpieczenia firmowe zwiększyły swój udział o 50% w stosunku do ubiegłego roku.

Ogromnym sukcesem są też nasze wyniki akwizycyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Unilink jest dziś obecny w czterech krajach. Poza Polską jesteśmy numerem jeden w dystrybucji na rynku bułgarskim, rumuńskim, a także oferujemy ubezpieczenia korporacyjne na rynku w Mołdawii.

W 2022 nowe rozwiązania systemowe dla agentów

W kolejnym roku będziemy konsekwentnie realizować naszą długoterminową strategię, oferując najlepsze rozwiązania naszym partnerom. Na pewno w 2022 r. położymy jeszcze większy akcent na rozwiązania systemowe dla agentów. Planujemy także wprowadzić kolejne, dedykowane rozwiązania w naszych kanałach własnych, tzn. UniPartnerze i Placówkach Własnych Unilink, aby jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość i unikalność obu sieci, a także zwiększyć ich konkurencyjność.

Wymiana doświadczeń i stosowanych rozwiązań wewnątrz całej Grupy Unilink wzmocni naszą pozycję na każdym z rynków, na których jesteśmy obecni. Jestem przekonany, że nadchodzący rok przyniesie nam również rozszerzenie działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Możliwości rozwoju na rynku

Niewątpliwe zagrożenie dla rynku dystrybucji to wciąż nieadekwatne ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w stosunku do oczekiwanej przez klienta jakości tych masowych produktów. Wyzwaniem jest więc pozostanie konkurencyjnym cenowo, ale też jakościowo.

Niemniej jednak możliwości rozwojowe naszego rynku są nadal olbrzymie! Penetracja składki ubezpieczeniowej w stosunku do PKD czy też średnie roczne wydatki na osobę są na tyle niskim poziomie, że poszukiwanie możliwości zainteresowania klienta rozmaitymi ubezpieczeniami, w bliskiej współpracy z ubezpieczycielami, to nasz dystrybucyjny obowiązek i zarazem szansa na dalszy wzrost.

Piotr Głowski
wiceprezes Unilink