Upadłość Gefiona. Kto przejmie roszczenia?

0
1304

Duński sąd ogłosił upadłość Gefiona. Oznacza to, że roszczenia polskich kierowców, który mieli OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym towarzystwie, będzie realizował polski Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ci, którzy zdecydowali się kupić w tym towarzystwie polisę dobrowolną, np. ubezpieczenie NNW, będą musieli kierować swoje roszczenia do duńskiego syndyka masy upadłościowej.

Gefion to duński ubezpieczyciel, który działał w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Oferował w Polsce głównie ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W przeszłości Rzecznik Finansowy sygnalizował publicznie i w korespondencji do Komisji Nadzoru Finansowego rosnącą skalę problemów zgłaszanych przez klientów tej firmy i osób przez nie poszkodowanych. Kłopoty finansowe spółki spowodowały wydanie w marcu 2020 r. zakazu zawierania nowych umów przez duński nadzór. Wówczas Rzecznik przypominał posiadaczom polis OC komunikacyjnego w Gefionie, że muszą koniecznie pamiętać o zawarciu nowej umowy w innym towarzystwie po upływie terminu obowiązywania tej zawartej z duńskim ubezpieczycielem.

UFG już poinformował, że poszkodowani przez sprawców ubezpieczonych w Gefion w zakresie obowiązkowego OC ppm. w celu uzyskania odszkodowania powinni zgłosić do niego szkodę za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w Polsce w zakresie wspomnianego produktu. Dane kontaktowe do tych zakładów można znaleźć na stronie internetowej UFG w sekcji „Członkowie Funduszu”. Dodatkowe informacje znajdują się odpowiednio w sekcjach „Jestem poszkodowany” oraz „FAQ – Likwidacja szkód w UFG”.

Z kolei roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia nieobjętych gwarancjami Funduszu, zawartych w Polsce przez Gefion Insurance A/S należy obecnie zgłaszać do syndyków masy upadłościowej Gefion Finans A/S under frivillig likvidation. Są to Søren Aamann Jensen (adres: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup) i Boris Frederiksen (adres: Kalvebod Brygge 32, 2900 Hellerup). Zgodnie z dekretem upadłościowym duńskiego Sądu Morskiego i Gospodarczego opublikowanym w Statstidende (duński publikator urzędowy), roszczenia wobec Gefiona powinny być zgłaszane do syndyków w ciągu 4 tygodni od ogłoszenia upadłości i powinny zawierać kompletną dokumentację wykazującą zasadność roszczenia.

W przypadku osób posiadających jeszcze aktywne umowy ubezpieczenia OC ppm. ogłoszenie upadłości ma istotny wpływ na termin rozwiązania tych umów. Ulegną one rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Posiadacze pojazdów mechanicznych będą zmuszeni zawrzeć nowe umowy ubezpieczenia.

Osoby zgłaszające roszczenia bezpośrednio do Gefion muszą przygotować się na odsuniętą w czasie, także częściową realizację roszczeń z masy upadłości.

Więcej na temat upadłości Gefiona:

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy, UFG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here