VIG zamknęła przejęcie Aegona na Węgrzech

0
481

23 marca, po uzyskaniu zgody lokalnych władz, Vienna Insurance Group sfinalizowała przejęcie działalności Aegona na Węgrzech. Transakcja objęła zakup dwóch holenderskich spółek holdingowych: Aegon Hungary Holding BV i Aegon Hungary Holding II BV, które posiadają 100% udziałów w węgierskich spółkach holenderskiego ubezpieczyciela. Finalizacja sprzedaży 45% udziałów w węgierskim biznesie VIG przez węgierski państwowy holding Corvinus zaplanowano na 25 marca.

VIG uzyskała zgody na przejęcie od lokalnych władz węgierskich w dniach 17 i 18 marca i tym samym zrealizowała największą część planowanej akwizycji całego biznesu Aegon CEE. Według wstępnych danych wartość przypisu składki węgierskiego Aegona w 2021 r. wyniosła 401 mln euro, natomiast jego zysk brutto sięgnął 51 mln euro. Przejęty biznes zatrudnia 1 tys. pracowników, którzy obsługują ponad 1,5 mln klientów. Wraz z istniejącą firmą ubezpieczeniową VIG Union grupa stanie się liderem rynku na Węgrzech z udziałem w rynku przekraczającym 19%.

– Wraz z zamknięciem transakcji już w 2022 r. zrealizujemy nasz cel, aby do końca 2025 r. znaleźć się w pierwszej trójce i przejąć wiodącą pozycję na rynku na Węgrzech. Pozyskujemy bardzo dobrze pozycjonowane spółki, które wzbogacają naszą szeroką ofertę i dają nam nowe możliwości w zakresie zarządzania aktywami i działalności funduszy emerytalnych. Są to dwa obszary biznesowe, które chcemy zintensyfikować i rozwinąć w ramach naszego programu strategicznego VIG 25 – powiedziała Elisabeth Stadler, CEO VIG.  

VIG nadal oczekuje na zatwierdzenie wniosków o pozwolenie na przejęcie pozostałej działalności Aegon w Polsce, Rumunii i Turcji. 

Zamknięcie transakcji z Corvinusem planowane jest na 25 marca. Węgierski państwowy holding nabędzie 45% udziałów w węgierskim VIG, którym w przyszłości będzie zarządzał holding VIG Hungary Investment Company.  VIG zachowa większość kontrolną i kierownictwo operacyjne węgierskiej spółki.

– Jesteśmy reprezentowani na Węgrzech od 26 lat i realizujemy długoterminową strategię rynkową. Wraz z osiągnięciem pozycji lidera na rynku węgierskim pojawił się znaczący gracz w sektorze ubezpieczeń i emerytur. Umowa o współpracy z Węgrami zaowocowała przyszłościowym rozwiązaniem, ponieważ państwo przywiązuje dużą wagę do koncepcji zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeniowego, a VIG Group jest kompetentnym i zorientowanym na zrównoważony rozwój ekspertem w tej dziedzinie – dodała Elisabeth Stadler.

Więcej na temat dotychczasowego przebiegu przejęcia Aegon przez VIG:

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl