VIG i Węgry porozumiały się w sprawie przejęcia aktywów Aegon

0
566

Vienna Insurance Group poinformowała, że osiągnęła porozumienie z rządem Republiki Węgierskiej. Przewiduje ono objęcie przez państwo 45% udziałów w spółkach ubezpieczeniowych Aegon i Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Porozumienie dotyczy realizacji umowy z 29 listopada 2020 roku, na mocy której VIG podpisała z Aegon NV umowę nabycia działalności ubezpieczeniowej Holendrów na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Turcji. Grupa ma przejąć spółki ubezpieczeniowe Aegon, a także fundusze emerytalne, spółki zarządzające aktywami oraz usługowe. Najcenniejszym aktywem przejmowanym w ramach transakcji jest Aegon na Węgrzech, który w chwili jej dokonywania zajmował 3. miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych i 7. na rynku ubezpieczeń na życie Z 389 mln euro wypracowanymi w 2019 roku zakład odpowiadał za dwie trzecie przypisu przejmowanych biznesów.

Wartość transakcji wyniosła 830 mln euro. Przejęcie wymagało niezbędnych zgód regulatorów oraz urzędów antymonopolowych. Zamknięcie miało nastąpić w drugiej połowie 2021 roku. Tymczasem 6 kwietnia VIG została poinformowana przez węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że nie wyrazi ono zgody na przejęcie lokalnych spółek Aegon.

W sierpniu na przejęcie zgodziła się Komisja Europejska. Jednak już we wrześniu wniesiona przez grupę i Aegon skarga na decyzję węgierskiego MSW została oddalona przez Sąd Metropolitalny w Budapeszcie. Ostatecznie jednak udało się zawrzeć porozumienie.

Zasady współpracy, zawierające objęcie pakietu kontrolnego udziałów oraz zarządzanie operacyjne przez VIG, podlegają dalszym negocjacjom. Węgierski rząd wyznaczył na partnera negocjacyjnego holding Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., który w 100% jest kontrolowany przez państwo.

W kolejnych krokach obie strony negocjować będą przyszłą strukturę uczestnictwa i zarządzania, a także wystąpią o zgody regulacyjne niezbędne do realizacji transakcji. W pracach nad zamknięciem transakcji VIG może liczyć na Aegon, który złożył deklarację dalszej współpracy z grupą.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl