Warta: Gwarancja środowiskowa odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez MŚP

0
645

Według TUiR Warta wprowadzona przez nią gwarancja środowiskowa dla małych i średnich przedsiębiorstw jest odpowiedzią na liczne zapytania ze strony właścicieli firm. Katalog podmiotów, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach będą musiały się ubiegać o zezwolenie na zbieranie odpadów i/lub ich przetwarzanie, a także zabezpieczenie jest bardzo szeroki.

– Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także wytwarzające odpady w związku z eksploatacją instalacji, np. warsztaty samochodowe czy lakiernie – tłumaczy Paweł Krak, dyrektor Biura Produktów Korporacyjnych Warty. Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie – w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczenia. – Dla „uwolnienia” firmowych środków zdecydowaliśmy się stworzyć ofertę gwarancji środowiskowej – to pierwszy tego typu produkt na rynku stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, który nie posiada charakterystycznych dla polis ubezpieczeniowych wyłączeń odpowiedzialności – dodaje Bartosz Ornatowski, menadżer produktu w Warcie.

Maksymalna suma gwarancji ubezpieczeniowej dla firm z segmentu MŚP nie przekracza miliona złotych. Oferowana jest ona z okresem obowiązywania do dwóch lat. – Główną zaletą gwarancji jest brak konieczności blokady środków firmowych na rachunku administracji państwowej przez okres obowiązywania zezwolenia. Dzięki temu odblokowane w ten sposób środki firma może przeznaczyć na inwestycje lub na uregulowanie bieżących zobowiązań – tłumaczy Bartosz Ornatowski.

Środki z gwarancji środowiskowej uruchamiane są wtedy, gdy organ administracji państwowej poniesie koszt usunięcia odpadów lub ich negatywnych skutków w środowisku, a także po ewentualnej akcji gaśniczej. – Zabezpieczenie pokrywa koszt wykonania zastępczego, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od powstania szkody w środowisku. Dodatkowo pracujemy nad wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, tak aby móc zapewnić naszym klientom kompleksową ochronę w tej dziedzinie. Jego wprowadzenie planowane jest na drugą połowę obecnego roku – dodaje Paweł Krak.

Zmieniona Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. nakłada na posiadacza odpadów obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie odpadów i obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Posiadacz odpadów, który przed dniem 20 lipca 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów i/lub na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany w terminie do 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji i do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie umożliwia pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.

O gwarancji środowiskowej Warty można przeczytać również tutaj:

(AM, źródło: Warta)