Wina osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela

0
401

Z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego wynika, że do wyłączenia odpowiedzialności z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wystarczy wykazać winę innej osoby, choćby bez ustalenia jej nazwiska – informuje „Rzeczpospolita”.

Sprawa rozstrzygnięta przez SN dotyczyła mężczyzny, który domagał się od ubezpieczyciela 100 tys. zł zadośćuczynienia za skutki poważnego potrącenia. Zakład odmówił, gdyż według niego do wypadku doszło z winy nieustalonej z nazwiska osoby, która popchnęła powoda w stronę ciężarówki. Sąd Okręgowy zasądził 70 tys. zł. Uznał bowiem, że choć zgodnie z art. 436 § 1 k.c. posiadacz pojazdu/jego ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, to niezidentyfikowanie jej jest równoznaczne z upadkiem przesłanki wyłączającej odpowiedzialność.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił ten pogląd. Jednak zdaniem Sądu Najwyższego, do którego odwołał się ubezpieczyciel, wskazując, że poszkodowany przyczynił się do szkody, SA był niekonsekwentny, uznając raz, że wypchnięcie nastąpiło z restauracji, a raz, że pod auto. Sędzia SN Małgorzata Manowska podkreśliła, że dopiero ustalenie okoliczności pozwoli na rozstrzygnięcie, czy w tym przypadku winę ponosi osoba trzecia, nawet bez ustalenia jej nazwiska. Także wówczas będzie można rozstrzygnąć, czy poszkodowany przyczynił się do szkody. (sygn. akt: IV CSKP 31/21).

Prof. Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podkreślił, że Sąd Najwyższy słusznie uznał za rozstrzygające wykazanie winy osoby trzeciej, nie zaś jej identyfikację. Ekspert podkreślił, że nie ma podstaw dla odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wówczas, gdy niewątpliwe jest to, że przyczyną szkody był zawiniony czyn określonej osoby, nawet gdy nie została ustalona jej tożsamość.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 23 września, Marek Domagalski „Wypchnięty na ulicę bez wypłaty za wypadek”:

https://www.rp.pl/ubezpieczenia-i-odszkodowania/…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)