Wydarzenia Miesiąca – Listopad 2020

0
827

Listopad był niezwykle emocjonującym miesiącem na polskim rynku ubezpieczeń. Byliśmy świadkami nieoczekiwanych roszad personalnych oraz zmian właścicielskich. Nie zabrakło też nowych, interesujących inicjatyw oraz ofert produktowych. Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w cyklicznym rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA – Przejęcie Aegon w Polsce oraz na Węgrzech, w Rumunii i Turcji przez Vienna Insurance Group  – za zwycięstwo w rywalizacji o przejęcie zbywanych aktywów holenderskiego ubezpieczyciela, wzmocnienie pozycji rynkowej we wspominanych krajach oraz w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej a także konsekwentną realizację strategii budowy silnej pozycji w CEE na drodze akwizycji.

INICJATYWA MIESIĄCA – Zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń półroczne finansowanie przez 18 zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w którym pracować będzie 100 konsultantów – za dołożenie kolejnej ubezpieczeniowej cegiełki do działań w ramach walki z pandemią Covid-19 oraz umiejętność odłożenia na bok rywalizacji biznesowej i podjęcie wspólnego działania na rzecz dobra publicznego.

FIRMA MIESIĄCACrawford – za utworzenie centrum reagowania na incydenty cybernetyczne dla Europy Środkowej i Wschodniej w reakcji na wzrost zagrożenia cybernetycznego w związku ze zwiększonym ruchem w sieci stanowiącym efekt ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19 oraz zaoferowanie rozwiązań pozwalających na minimalizację negatywnych skutków cyberincydentów .

PRODUKT MIESIĄCA – Opracowane przez Euler Hermes ubezpieczenia transakcji All Cover i Business Cover – za uproszczony mechanizm ubezpieczenia transakcji oraz odformalizowanie i przyspieszenie procesów odszkodowawczych, co ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców w obecnych realiach zmian społeczno-ekonomicznych spowodowanych pandemią Covid-19, znacząco utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej.

CZŁOWIEK MIESIĄCA – Roger Hodgkiss, nowy prezes Grupy Generali w Polsce – za awans na stanowisko szefa jednego z głównych graczy sektora ubezpieczeń w naszym kraju, będący jednocześnie wyrazem uznania dla kompetencji i doświadczenia menadżera.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl