ZDS chce zmian w projekcie likwidacyjnych rekomendacji KNF

0
591

Związek Dealerów Samochodów w ramach konsultacji publicznych projektu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przedstawił łącznie 8 poprawek merytorycznych oraz propozycję nowego brzmienia przepisów. Postulaty ZDS zostały zaprezentowane podczas spotkania, które odbyło się 12 kwietnia w siedzibie UKNF.

Organizacja zaproponowała m.in. uwzględnienie w świadczeniu kosztów związanych z myciem pojazdu (każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy powypadkowej i przed zakończeniem naprawy samochodu) oraz koniecznością realizacji wszystkich niezbędnych procedur likwidacji szkody przez warsztat naprawczy i jego pracowników. Wynika to z przyjętych w 2018 roku rekomendacji Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej. ZDS chce też wykreślenia Rekomendacji nr 16, czyli możliwości organizacji naprawy pojazdu przez zakład ubezpieczeń. Zdaniem Związku może to stanowić zagrożenie dla rynku serwisów blacharsko-lakierniczych, zwłaszcza autoryzowanych. Dealerzy postulują też wykreślenie punktu 17.4 rekomendacji tj. możliwości pomniejszania  wartości  świadczenia  o kwotę  wzrostu wartości rynkowej pojazdu w stosunku do wartości sprzed zdarzenia wyrządzającego  szkodę  i  po  dokonaniu  naprawy  przy  użyciu  nowych  części  i materiałów.

Organizacja zgłosiła również postulat wpisania obowiązku zgłaszania przez ubezpieczycieli do CEPiK wystąpienia „szkody istotnej” w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz tego, aby wycena wraku pojazdu przy szkodzie całkowitej była dokonywana przez niezależną od ubezpieczyciela platformę.

ZDS nie chce także, aby ubezpieczyciele oferowali poszkodowanym auta zastępcze. Jego zdaniem nie jest to prawidłowy model, a oferowane przez ubezpieczycieli auta „są fikcją”. Związek uważa, że dostawcą auta zastępczego powinien być w pierwszej kolejności serwis lub wypożyczalnia.

(AM, źródło: ZDS)