Będą zmiany w radzie nadzorczej Polski Gaz TUW

0
423

Polski Gaz TUW zwołało na 13 lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie towarzystwa. Jego przedmiotem będzie szereg kwestii związanych z radą nadzorczą ubezpieczyciela.

Podczas obrad NWZ ma podjąć uchwały w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka RN, zbiorowej oceny odpowiedniości rady oraz oceny odpowiedniości kandydata na członka Komitetu Audytu, a także zbiorowej oceny odpowiedniości KA zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków zarządu i rady nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”.

Ponadto Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej Polski Gaz TUW.

(AM, źródło: Polski Gaz TUW)