Compensa ukarana przez KNF za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z OC

0
251

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wydaniu 27 maja decyzji nakładającej na Compensę TU kary pieniężne w łącznej wysokości 65,1 tys. zł.

Przyczyną ukarania ubezpieczyciela było zidentyfikowanie przez nadzór 10 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1–3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.

Komisja zaznaczyła, że przy ustalaniu wymiaru kary wzięła pod uwagę fakt, iż Compensa podjęła szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

(AM, źródło: KNF)