Coraz trudniej ubezpieczyć biznes węglowy

0
287

Z raportu przygotowanego w ramach kampanii „Unfriend Coal” wynika, że liczba ubezpieczycieli, którzy w obecnym roku wycofali się z ubezpieczania biznesu węglowego wzrosła ponad dwukrotnie – informuje „Puls Biznesu”. Raport wskazuje, że w 2017 r. trzy firmy ogłosiły swoją rezygnację „z węgla”. W kolejnym roku liczba takich zakładów zwiększyła się o cztery kolejne, a w obecnym węglową rezygnację ogłosiło 10 towarzystw. W gronie tych ostatnich znaleźli się pierwsi ubezpieczyciele z USA i Australii.

Z opracowania wynika, że z ubezpieczania biznesu węglowego zrezygnowało w sumie 17 zakładów, których łączny udział w rynku reasekuracyjnym to 46%, a w asekuracyjnym – 9,5%. Do listopada 2019 r. deklarację o wycofaniu aktywów z inwestycji węglowych oraz o nienabywaniu nowych podjęło 35 ubezpieczycieli. Kuba Gogolewski, koordynator projektów w fundacji „Rozwój TAK — Odkrywki NIE”, mówi „PB”, że w Polsce z ubezpieczania biznesu węglowego zrezygnowało 6 z 8 ubezpieczycieli działających w tym obszarze, a Swiss Re i Munich Re ograniczyły jego reasekurację. Ochrony „węglowi” nadal udziela PZU. Damian Ziąber, rzecznik zakładu, podkreśla, że gros ubezpieczanych przez firmę przedsiębiorstw i inwestycji z branży energetycznej spełnia najwyższe europejskie normy w zakresie ekologii. Zaznacza też, że PZU nie dyskryminuje legalnie działających firm, które funkcjonują na podstawie polskich i unijnych przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony środowiska, starając się zapewniać wszystkim klientom atrakcyjną i konkurencyjną ofertę. Strategii wykluczającej ubezpieczanie nowych projektów węglowych nie ma też Warta. Aleksandra Leszczyńska, rzecznik prasowy AXA w Polsce, zapewnia, że zgodnie z zaleceniami centrali firma nie wchodzi w żadne umowy z firmami, których główna działalność oparta jest na produkcji lub przetwarzaniu węgla w stopniu większym niż 50% obrotu. Przyznaje, że jeśli ten współczynnik znajduje się poniżej wskazanego poziomu, to zaangażowanie w ubezpieczenie takiej firmy może nastąpić jedynie po dokonaniu szczegółowej analizy planu dalszego ograniczania udziału węgla w obrocie. Justyna Szafraniec, dyrektor komunikacji Generali Polska, zaznacza, że jej firma postanowiła nie ubezpieczać żadnej nowej budowy elektrowni węglowych i kopalni węgla i że obecnie nie ubezpiecza żadnej polskiej kopalni węgla.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 2 grudnia, Magdalena Graniszewska „Węgiel coraz trudniej ubezpieczyć”

https://www.pb.pl/…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)