Członkowie IGTE uznali opóźnienie reformy OFE za słuszne

0
161

Odsunięcie w czasie zmian dotyczących otwartych funduszach emerytalnych było słuszne. Pozwoliło bowiem wykluczyć liczne istotne ryzyka wynikające z procedowania reformy w czasie następstw pandemii Covid-19 – wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Organizacja przeprowadziła badanie wśród swoich członków, by zebrać opinie dotyczące odsunięcia w czasie transformacji OFE oraz przygotować rekomendacje zmian do legislacji wprowadzającej reformę funduszy emerytalnych. Członkowie zarządów PTE należących do Izby zostali poproszeni o ocenę zasadności decyzji o odsunięciu w czasie zaplanowanej na 2020 rok reformy. W jednomyślnej opinii respondentów odłożenie jej w czasie było właściwe. Na pytanie, czy decyzja rządu o przesunięciu w czasie reformy OFE w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych w wyniku pandemii była słuszna, 100% badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

– Mając świadomość następstw ekonomicznych Covid-19, sygnalizowaliśmy decydentom konieczność zawieszenia reformy OFE ze względu na liczne niebezpieczeństwa wynikające z procedowania tak poważnych, systemowych zmian w czasie zawirowań na rynkach. Rząd wysłuchał naszych argumentów i podjął optymalną decyzję – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Respondenci ocenili również skutki decyzji o odsunięciu w czasie transformacji funduszy emerytalnych wedle skali – bardzo ważny, ważny i mniej ważny. Za najważniejszy skutek odroczenia reformy OFE w ocenie badanych uznane zostało wykluczenie ryzyka związanego z podejmowaniem przez ubezpieczonych decyzji dotyczącej finansowego zabezpieczenia ich starości w czasie dużej zmienności na rynkach w dobie następstw pandemii Covid-19. W opinii 80% respondentów skutek ten został uznany za bardzo ważny, a 20% badanych uznało go za ważny.

Za drugi najważniejszy efekt uznano wykluczenie ryzyka wystąpienia błędów w operacjach stanowiących etapy przeprowadzenia reformy o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. 70% badanych wskazało, że skutek ten był bardzo ważny, a 30% uznało go za ważny. Pozostałe dwa skutki decyzji zostały ocenione podobnie, jako bardzo istotne, niemniej o nieco mniejszej wadze niż dwa powyższe. Efekt wykluczenia ryzyka znaczącego, niezbilansowanego wzrostu ukrytego długu publicznego przez jedną połowę badanych został uznany za bardzo ważny, przez drugą połowę badanych za ważny. Z kolei ocena skutku w postaci wykluczenia ryzyka pogłębienia zawirowań na krajowym rynku kapitałowym wynikającego ze zdezaktualizowania się założeń parametrów reformy w dobie następstw pandemii Covid-19 była bardziej zróżnicowana. 60% respondentów uznało go za bardzo ważny skutek, 30% za ważny, a 10% za mniej ważny.

– Odsunięcie w czasie reformy OFE wyeliminowało zagrożenia związane z bezpieczeństwem oszczędności emerytalnych członków OFE, niewłaściwym przeprowadzeniem transformacji funduszy emerytalnych, pogłębieniem zawirowań na rodzimym rynku kapitałowym oraz wzrostem długu publicznego. Trudno o lepsze uzasadnienie dla decyzji rządu – podsumowuje Małgorzata Rusewicz.

O badaniu:

Badanie wśród członków zarządów Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zostało przeprowadzone przez IGTE metodą CAWI w dniach od 2 do 16 lipca 2020 roku na próbie 10 PTE należących do organizacji.

(AM, źródło: IGTE)