DAS: Sporty zimowe a ryzyko prawne

0
804

DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej (DAS) przekonuje, że agenci mogą zaproponować swoim klientom udającym się na zimowe wyjazdy w góry uzupełnienie ich zimowego pakietu ubezpieczeń o polisę ochrony prawnej. Zabezpieczy ona przed kosztami sporów sądowych dotyczących wypadków na stokach narciarskich.

– W czasie uprawiania sportów zimowych musimy liczyć się z ryzykiem wypadku na stoku oraz jego konsekwencjami, czyli odpowiedzialnością odszkodowawczą. Również gdy to my ucierpieliśmy z winy innego użytkownika stoku, możemy ubiegać się o odszkodowanie. W obu przypadkach wiąże się to z wydatkami na prawnika, opłaty sądowe, a czasem także na opinię biegłego. Najbardziej kosztowne są jednak wypadki za granicą, szczególnie w krajach Zachodniej Europy, gdzie stawki adwokatów są często znacznie wyższe niż w Polsce. Do tego dochodzą jeszcze koszty tłumaczeń, a czasem też dojazdu na rozprawę w danym kraju. Rachunek za takie zdarzenie może wynieść pechowego narciarza lub snowboardzistę od kilku do nawet kilkunastu tysięcy euro. To wydatek, przed którym warto się zabezpieczyć ubezpieczeniem prawnym – wskazuje Piotr Kuźmiński, prawnik z Departamentu Likwidacji Szkód DAS.

Ubezpieczenie prawne w razie potrzeby finansuje udział w postępowaniu sądowym. Pokryje m.in. honorarium prawnika, opłaty sądowe, koszty ekspertyz, tłumaczeń, opinii biegłych i rzeczoznawców oraz tłumaczeń i dojazdów na rozprawy. Ubezpieczony ma także dostęp do telefonicznych konsultacji prawnych. – Dzięki możliwości szybkiego zasięgnięcia porady prawnej ubezpieczony może podjąć świadomą decyzję, w swoim najlepszym interesie. Dzięki pomocy prawnej szybko dowie się, co zrobić w danej sytuacji, np. jakie zabezpieczyć dowody – zaznacza Piotr Kuźmiński.

Finansowanie usług w ramach ubezpieczenia nie musi być uzależnione od wyniku sprawy. Istnieją polisy, w których ubezpieczyciel pokrywa zarówno koszty związane z udziałem w procesie sądowym, jak i koszty okołoprocesowe. Dodatkowo, w ramach umowy ubezpieczony może także korzystać z bieżącego doradztwa prawnego, w tym zlecić analizę dokumentów, sporządzenie opinii prawnej czy zredagowanie umowy.

– Działanie i wartość ubezpieczenia prawnego najłatwiej jest zobrazować na przykładach. Może być nim historia naszego klienta, który miał wypadek na skrzyżowaniu tras na stoku narciarskim we francuskiej części Alp. Po wypadku uznano, że to on ponosi odpowiedzialność, ponieważ był zobowiązany do zmniejszenia prędkości przy przecięciu tras, a tego nie zrobił. Ubezpieczony zgłosił sprawę do DAS. Poleciliśmy mu i następnie opłaciliśmy kancelarię, która przeprowadziła postępowanie przedsądowe. Wizja lokalna pomogła udowodnić, że winę ponosi zarządca stoku, który nie zadbał w należyty sposób o dostateczną widoczność znaku informującego o skrzyżowaniu tras narciarskich. Dzięki polisie naszemu klientowi wypłacono odszkodowanie od ubezpieczyciela zarządcy stoku. DAS sfinansował klientowi pomoc prawną za łącznie 6400 euro – opisuje Piotr Kuźmiński

(AM, źródło: DAS)