Francja: Najwięksi zależni od składek z ubezpieczeń na życie

0
355

Składki 10 największych ubezpieczycieli francuskich w przeważającej mierze zależą od tego, ile wypracuje sektor życiowy. Ubezpieczenia na życie generują 84% ich składek, dlatego są oni narażeni na wysokie roszczenia w wyniku pandemii.

Z czołowych 10 ubezpieczycieli francuskich czterech generuje składki wyłącznie z ubezpieczeń na życie, podczas gdy tylko jeden, AXA France, jest wyłącznie non-life. Allianz jest również w większości non-life – generuje z tego segmentu 70,6% składek, a pozostałych ośmiu ubezpieczycieli koncentruje się na rynku życiowym. Co więcej, czterech z najbardziej liczącej się dziesiątki jest w 100% zależnych od ubezpieczeń na życie. Tych czterech wydaje się najbardziej narażonych.

AXA France Vie ma największy udział non-life z czołowych ośmiu ubezpieczycieli, co daje mu mocny punkt wyjścia do rywalizowania z wiodącym ubezpieczycielem – Predicą. Dziesięciu wiodących ubezpieczycieli na życie ma 74% udziału w rynku. Predica natomiast ma 15,6% rynku życiowego. Główni gracze na rynku życiowym i prawie wszystkich 10 największych ubezpieczycieli w kraju wydają się narażeni na potencjalny wzrost roszczeń, jak również na niestabilność zwrotów z inwestycji w biznesie życiowym. Czołowi gracze w sektorze non-life także są narażeni na wzrost roszczeń, zwłaszcza w liniach ubezpieczeń finansowych i przerw w działalności. Z kolei ubezpieczyciele domów i samochodów powinni odczuć spadek roszczeń podczas kwarantanny.

(AC, źródło: Global Data)