Generali rośnie dzięki ubezpieczeniom na życie

0
235

Wyniki uzyskane przez Generali w pierwszych trzech kwartałach tego roku potwierdzają, że grupa jest na dobrej drodze do zrealizowania planu strategicznego „Generali 2021”. Dowodem na to jest uzyskana przez ubezpieczyciela rentowność, mocny wzrost przypisu składki, wyników operacyjnych oraz zysku netto.

Wyniku operacyjny Generali wzrósł o 10% r/r, do poziomu 4,4 mld euro, dzięki pozytywnym rezultatom m.in. w sektorach ubezpieczeń na życie oraz zarządzania aktywami. Udział w tym osiągnięciu miały też ubezpieczenia majątkowe, pomimo wzrostu odszkodowań z powodu katastrof naturalnych.

Składka przypisana brutto wzrosła o 6,4%, do 54,9 mld euro. Był to efekt zarówno osiągnięć w biznesie życiowym (+6,5% r/r), jak i majątkowym i osobowym (6,2%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie wzrosły do 9,5 mld euro (3%), dzięki pozytywnym rezultatom z polis unit-linked oraz ochronnych.

Wskaźnik mieszany wyniósł 91,3% (+1,6 pp.), a marża z nowej działalności wyniosła 4,76% (+0,66 pp.). Wynik netto wzrósł o 74%, do 2250 mln euro (1297 mln euro rok wcześniej). Współczynnik wypłacalności uplasował się na poziomie 233%.

Wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy potwierdzają doskonałe wyniki grupy, techniczną rentowność i solidne trendy we wszystkich biznesach, przy jednym z najwyższych w sektorze współczynniku wypłacalności – skomentował Cristiano Borean, CFO Grupy Generali. – Wpływy netto w segmencie ubezpieczeń na życie w całości skoncentrowane są na liniach biznesowych związanych z unit-linked i ubezpieczeniami ochronnymi i nadal rosną, podczas gdy segment ubezpieczeń majątkowych pozostaje odporny, pomimo większego wpływu szkód związanych z katastrofami naturalnymi. Wyniki segmentu zarządzania aktywami nadal rosną, również dzięki naszej strategii multi-boutique. Wyniki te, które są w pełni zgodne z pomyślną realizacją kończącego się planu strategicznego „Generali 2021”, stanowią solidną podstawę dla nowego planu trzyletniego, który przedstawimy rynkowi 15 grudnia – dodał.

(AM, źródło: Generali)