Kiedy Covid-19 jest chorobą zawodową?

0
203

Według Ministerstwa Zdrowia Covid-19 jako choroba zakaźna może być chorobą zawodową. Saltus Ubezpieczenia przypomina, że obowiązkiem pracodawców jest zapobieganie zachorowaniom. W ramach działań profilaktycznych firma może zorganizować badania przesiewowe lub punkt szczepień w swojej siedzibie.

– Za chorobę zawodową może być uznany każdy problem zdrowotny wywołany działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Oznacza to, że zarażenie koronawirusem w pracy może mieścić się w tej definicji. Obowiązkiem pracodawców jest zatem zapobieganie infekcjom oraz ułatwienie dostępu do odpowiednich działań profilaktycznych. W przypadku koronawirusa profilaktyką, oprócz zachowania reżimu sanitarnego, może być regularna organizacja testów przesiewowych dla pracowników, a także zorganizowanie szczepień w siedzibie firmy – wskazuje Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

Zagrożenie dla zdrowia, jakie stanowią choroby zakaźne, oraz możliwość zablokowania całych gałęzi gospodarki sprawiły, że firmy coraz częściej zaczynają uwzględniać w zakresie zamawianych świadczeń również diagnostykę tego rodzaju infekcji. Stąd ciągły wzrost zapotrzebowania na związane z tym świadczenia, na czele właśnie z diagnostyką i ochroną pod kątem zarażenia SARS-CoV-2.

Już od jakiegoś czasu pracodawcy za pośrednictwem m.in. ubezpieczeń grupowych mogą zorganizować w siedzibie firmy badania przesiewowe. Z kolei Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19 przewiduje możliwość zorganizowania na miejscu u przedsiębiorcy mobilnego punktu szczepień. Jego przygotowanie, obsługa i szczepienie są bezpłatne. Jednostki medyczne, które mogą taki punkt obsłużyć, zaczęły już informować firmy o takiej możliwości. To ważne wsparcie dla przedsiębiorców, które pozwoli im na bezpieczną pracę i szybszy powrót do funkcjonowania w lżejszym reżimie sanitarnym – dodaje Xenia Kruszewska.

(AM, źródło: Brandscope)