KNF docenia i wspiera solidarną postawę sektora finansowego

0
670

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że docenia i wspiera etyczną, odpowiedzialną i solidarną postawę wielu instytucji polskiego sektora finansowego w obliczu trwającego kryzysu humanitarnego spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

„Z dużym uznaniem przyjmujemy liczne inicjatywy służące wsparciu przebywających w Polsce i przybywających do naszego kraju obywateli Ukrainy w trudnym dla nich momencie (…). Część zakładów ubezpieczeń postanowiło sfinansować obywatelom ukraińskim koszty 30-dniowego OC komunikacyjnego dla ich pojazdów, którymi wjeżdżają do Polski i będą poruszać się po polskich drogach” – czytamy w komunikacie

Nadzór oczekuje, że podmioty nadzorowane będą wykazywać się szczególną etyką biznesową i aktywnie przeciwdziałać wszelkim praktykom wiążącym się z próbami nadużywania i wykorzystywania tragedii narodu ukraińskiego do osiągnięcia niestandardowych korzyści.  UKNF podkreślił, że tego typu zachowania, jako osłabiające reputację polskiego sektora finansowego i zasługujące pod każdym względem na naganną ocenę i stanowczą reakcję, będą podlegały szczególnie surowej ocenie w ramach procesów nadzorczych.

Jednocześnie Urząd zwrócił się do klientów sektora finansowego chcących wspierać różne inicjatywy pomocowe o udział tylko i wyłącznie w zbiórkach organizowanych przez zaufane i sprawdzone podmioty. Zaapelował również o świadome dokonywanie wyborów swoich dostawców usług finansowych – w tym pozabankowych – i o unikanie podmiotów, których właściciele pochodzą z państw, jakie obecnie stoją za agresją na Ukrainę. 

(AM, źródło: KNF)