Leczenie ortopedyczne z polisy TU Zdrowie

0
360

Ubezpieczeni w TU Zdrowie, którzy w wyniku urazów kości i stawów wymagają leczenia ortopedycznego, mogą skorzystać z programu Mój Ortopeda. Obejmuje on pakiet konsultacji i zabiegów lekarskich, badań laboratoryjnych i obrazowych, a także rehabilitację ambulatoryjną.

– W ramach Programu Twój Ortopeda ubezpieczony ma dostęp do szeregu konsultacji lekarskich, w tym profesorskich, zabiegów lekarskich i pielęgniarskich, badań laboratoryjnych, czynnościowych i obrazowych – RTG, USG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także rehabilitacji ambulatoryjnej – mówi Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Aby przystąpić do programu, wystarczy wypełnić wniosek i wysłać go pocztą elektroniczną albo skorzystać z formularza w Panelu Ubezpieczonego lub aplikacji mobilnej. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie urazu. Po wysłaniu zgłoszenia ubezpieczony czeka na kontakt ze strony konsultanta medycznego, który potwierdzi rozpoczęcie Programu Mój Ortopeda lub w razie potrzeby poprosi o uzupełnienie dokumentacji i dodatkowe informacje. Po przystąpieniu do Programu konsultant medyczny w porozumieniu z ubezpieczonym organizuje proces leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta.

– Konsultant medyczny proponuje osobie przystępującej do Programu miejsce wykonania badań i konsultacji, gdzie świadczenia medyczne wykonywane są bezgotówkowo, lub wskazuje specjalistę spoza sieci i wtedy TU Zdrowie pokryje 100% poniesionych kosztów. Jeśli jednak ubezpieczony wybierze inną placówkę niż ta wskazana przez konsultanta, TU Zdrowie pokryje koszt do wysokości górnej granicy odpowiedzialności, czyli limitu kwotowego określonego dla danej usługi medycznej – dodaje Teresa Domańska.

(AM, źródło: TU Zdrowie)