Millennium TFI zaoferuje aplikację Comarch klientom PPK

0
166

Millennium TFI w ramach współpracy z Comarch zaoferuje przedsiębiorcom automatyczną obsługę procesów związanych z wdrożeniem Pracowniczych  Planów Kapitałowych. Dzięki aplikacji Comarch PPK, firmy będą miały możliwość szybkiej, pełnej integracji swojego środowiska informatycznego z systemem do obsługi Planów w Millennium TFI.

Usługa pozwoli na uruchomienie PPK oraz automatyczną obsługę procesów związanych z zarządzaniem planem w firmach, które zawrą umowę o zarządzanie Planami z funduszem prowadzonym przez Millennium TFI oraz będą korzystać z rozwiązania dostarczanego przez Comarch.

Umowę o zarządzanie będzie można zawrzeć online, a deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą przekazywane bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa do systemu Millennium TFI, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Generowanie i przesyłanie danych również odbywać się będzie automatycznie. Dodatkowo aplikacja zweryfikuje poprawność danych wysyłanych do TFI. Towarzystwo udostępni każdemu pracownikowi mobilny dostęp do śledzenia wzrostu portfela i dokonywania indywidualnych zmian w planie.

– Możliwość integracji systemów kadrowo-płacowych wydaje się być dzisiaj głównym kryterium wyboru instytucji zarządzających PPK przez pracodawców. Integracja wyeliminuje konieczność angażowania dodatkowych zasobów do obsługi procesów związanych z PPK i zredukuje koszty oraz ryzyko związane z błędami w transferze danych. Zapewni także pełną automatyzację wszystkich procesów w ramach PPK – od zawarcia umowy po aktualizację danych uczestników PPK. Dzięki współpracy Millennium TFI z Comarch wszyscy pracodawcy, stojący obecnie przed wyzwaniem związanym z ustawową koniecznością uruchomienia PPK, będą mogli to zrobić łatwo, szybko i bezpiecznie – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

Aplikacja będzie na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów.

 Klienci, którzy zdecydują się na aplikację Comarch PPK zyskają szereg możliwości. Po pierwsze, podmioty posiadające systemy Comarch ERP HR nie muszą przepisywać danych do aplikacji. Dane w Comarch PPK zaktualizują się automatycznie na podstawie informacji zawartych w systemach Comarch ERP HR, np. wartość wynagrodzenia czy ustalona wysokość procentowa składek. Po drugie, narzędzie Comarch PPK będzie na bieżąco aktualizowane, czyli w aplikacji będziemy mogli znaleźć nowe funkcjonalności oraz, co najważniejsze, aplikacja będzie zgodna z przepisami. Po trzecie, budowana ścisła integracja z instytucją finansową, jaką jest Millennium TFI, daje ogromne możliwości za sprawą bezplikowej wymiany danych – praktycznie wszystkie procesy zachodzące w firmie w ramach PPK, będą mogły być obsłużone przez zbudowaną wymianę sieciową z Millennium TFI. Bezplikowa wymiana danych znacznie ułatwi pracę z PPK w firmie, skróci czas obsługi oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia błędów w wymianie danych – mówi Paweł Krupa, Product Manager systemów Comarch ERP.

Millennium TFI jest kolejnym oferentem PPK, który zdecydował się na współpracę z Comarch. Wcześniej firmę informatyczną jako partnera wybrały m.in. TFI Allianz Polska i AXA TFI.

(AM, źródło: Comarch)