Nationale-Nederlanden PTE: Pierwsze wpłaty powitalne trafiły na PPK

0
157

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), którzy najwcześniej przystąpili do programu i przez trzy miesiące odprowadzali wpłaty, otrzymali 250 zł wpłaty powitalnej z budżetu państwa. Wkrótce konta pracowników zostaną również zasilone dopłatami rocznymi w wysokości 240 zł.

Współuczestniczenie we wpłatach trzech stron, tj. pracownika, pracodawcy i państwa, sprawia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są aktualnie najkorzystniejszym rozwiązaniem długoterminowego oszczędzania w Polsce. Warto podkreślić, że dzięki wsparciu pracodawcy i Funduszu Pracy uczestnik jest w stanie odłożyć prawie dwa razy więcej niż przy samodzielnym oszczędzaniu – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE.

W styczniu pierwsza grupa uczestników PPK w Nationale-Nederlanden PTE otrzymała wpłaty powitalne od państwa w wysokości 250 zł. Pieniądze z Funduszu Pracy przysługują osobom, które oszczędzają w PPK i dokonują wpłat podstawowych przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. Wpłaty powitalne otrzymali uczestnicy, którzy najwcześniej przystąpili do Planów. W następnych miesiącach konta kolejnych pracowników, którzy spełnią ustawowe kryterium, również zostaną zasilone z budżetu państwa. Wpłata powitalna należy się każdemu uczestnikowi raz w życiu.

Wkrótce osoby oszczędzające w PPK otrzymają także dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przysługują one pracownikom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskały wpłaty łącznie na wszystkie rachunki PPK równe przynajmniej wpłatom podstawowym należnym od 6-krotności pensji minimalnej (w 2019 r. to 472,5 zł). W przypadku uczestników Planów, którzy dokonują wpłat podstawowych o stawce obniżonej (do 0,5%), minimalny próg wynosi 25% powyższego limitu, czyli 118,13 zł. Dopłaty roczne trafiają na rachunek PPK zasilany bieżącymi wpłatami. Jeśli założono kilka kont jednocześnie – na rachunek, na którym zgromadzono więcej środków.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)