Nierówności płacowe coraz mniejsze, ale nie w ubezpieczeniach

0
277

W Polsce luka płacowa między mężczyznami a kobietami wynosi 8,5% i jest jedną z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Badania pokazują jednak, że np. zarobki kobiet pracujących w ubezpieczeniach są niższe prawie o 30% niż mężczyzn.

4 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Równej Płacy. Jest to data symbolicznie wyrażająca skalę nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Luka płacowa oznacza różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska i wykonujących te same obowiązki – podał „Puls Biznesu” za PAP.

Według danych Europejskiego Urzędu Badań Statystycznych (Eurostat) kobiety w UE zarabiają średnio 14,1% mniej od mężczyzn. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, powołując się na dane Eurostatu, wskazuje, że w 2019 r. luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce wyniosła 8,5% i była niższa od średniej europejskiej o 5,6 pkt proc.

Wśród państw członkowskich jedynie w sześciu luka płacowa nie przekracza 10%. Członkami UE, w których różnica wynagrodzeń na niekorzyść kobiet jest największa, są m.in. Estonia (21,7%), Łotwa (21,2%), Austria (19,9%) i Niemcy (19,2%). Najniższy wskaźnik odnotowano w Luksemburgu (1,3%), Rumunii (3,3%), we Włoszech (4,7%) i w Belgii (5,8%).

Dane Eurostatu pokazują, że w znacznej większości państw UE luka płacowa jest większa w sektorze prywatnym niż w publicznym. W Polsce w sektorze prywatnym wynosi 15,7%, a w sektorze publicznym jedynie 3,8%. MRiPS zwraca uwagę, że ze względu na procesy digitalizacji i cyfryzacji, jakie następują we współczesnym świecie, szczególnie niepokojące są nierówności płacowe w sektorze „Informacja i Komunikacja” (28,2% w Polsce). Sektor ten jest nie tylko zdominowany przez mężczyzn, ale również występuje w nim jedna z największych luk płacowych. Jedynie w „Działalności Finansowej i Ubezpieczeniowej” luka ta jest większa i wynosi 30,8%.

Więcej:

https://www.pb.pl/w-polsce-roznica-plac-kobiet-i…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”, PAP)