Nowe rekomendacje likwidacyjne KNF wiodącym tematem tegorocznego Insurance Forum

0
379

Wiele wskazuje na to, że aktualnie obowiązujące „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” Komisji Nadzoru Finansowego z 2014 r. już wkrótce zostaną zastąpione przez nową regulację. W grudniu ub.r. do konsultacji publicznych został bowiem skierowany projekt „Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”, którymi KNF chce zastąpić obowiązujące wytyczne. O tym, jakie zmiany czekają sektor ubezpieczeń w związku z wejściem w życie rekomendacji, mowa będzie podczas 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum, które odbędzie się w dniach 21–22 kwietnia. Patronem medialnym ubezpieczeniowej części wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Czego dotyczą nowe rekomendacje?

Rekomendacje KNF związane są ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń komunikacyjnych. Łącznie przygotowano 25 rekomendacji, które dotyczą 3 obszarów tematycznych:

  • organizacji, zarządzania, nadzoru oraz kontroli procesu likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – rekomendacje 1–9,
  • sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego – rekomendacje 10–14,
  • sposobu ustalania wysokości świadczenia – rekomendacje 15–25.

KNF oczekuje, że firmy ubezpieczające wdrożą nowe standardy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. Obowiązywać będzie jednak zasada „zastosuj lub wyjaśnij”, czyli ubezpieczyciele, którzy nie zastosują się do rekomendacji, będą zobowiązani do wyjaśnienia, jak planują osiągnąć cele zapisane przez organ nadzoru w rekomendacjach.

Jaki jest zakres rekomendacji?

Rekomendacje uwzględniają wszystkie najważniejsze zalecenia, które obowiązują na mocy wytycznych z 2014 r. Chodzi o terminowe wypłacanie świadczeń, zachowanie zasady pełnego odszkodowania, wypełnianie obowiązku informacyjnego względem uprawnionych, a także prowadzenie przez zakłady ubezpieczeń nadzoru i kontroli procesów likwidacji szkód (kontroli wewnętrznej i nad podmiotami zewnętrznymi).

Nowy dokument KNF rozszerza jednocześnie zalecenia na dodatkowe obszary, takie jak: oferowanie poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego, zwrot kosztów zewnętrznej ekspertyzy w związku z odniesieniem szkody, zawieranie ugód i realizacja kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej.

Komentarze przedstawicieli sektora ubezpieczeń

Przedstawiciele sektora ubezpieczeń ogólnie oceniają rekomendację KNF dość dobrze, dostrzegając te obszary, w których ich zastosowanie wpłynie pozytywnie na sytuację osób ubezpieczonych i poszkodowanych. Jednak ich zdaniem wiele kwestii wymaga poprawy – kluczowym obszarem są przepisy, które będą skutecznie przeciwdziałać patologii krzewiącej się obecnie na rynku napraw powypadkowych w Polsce.

Zdaniem ubezpieczycieli nowe zalecenia nie przewidują rozwiązań, które przeciwdziałałyby nieuczciwym praktykom stosowanym w warsztatach podczas napraw pojazdów po wypadku. Mocne zawyżanie cen usług w zakresie takich napraw czy wynajmu pojazdów zastępczych skutkuje zawyżoną wysokością składek OC. Koszty tego procederu ponoszą więc finalnie sami właściciele samochodów. Eksperci uważają też, że KNF nie zaznaczył wystarczająco jasno, że poszkodowany powinien dążyć do zminimalizowania szkody w trakcie naprawy i zgłosić jej zaistnienie bez zwłoki. To samo dotyczy zapisów o tym, że odpowiedzialność za ewentualne skutki wybrania bardziej kosztownej naprawy niż ta zaoferowana przez ubezpieczyciela (jeśli nie było to uzasadnione) lub umyślnego dokonania zgłoszenia szkody z opóźnieniem powinien ponosić sam poszkodowany.

Wiele zastrzeżeń dotyczy kosztorysowej opcji napraw. Nie wymaga ona udokumentowania faktycznej naprawy samochodu czy zakupu nowego, co również rodzi liczne patologie, jak handel kosztorysami. Ubezpieczyciele oczekują rozwiązań, które będą temu przeciwdziałać, np. wpływając na mniejszą atrakcyjność płatności w gotówce. Eksperci z sektora ubezpieczeniowego nie są też przekonani co do zapisów o kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej. Jak wskazują, jeśli poszkodowany będzie mieć do wyboru kompleksową opcję i naprawę w oparciu o bardziej zyskowny kosztorys, pozostaną przy tej drugiej możliwości. W branży pojawiają się więc głosy, że opcja ustalania wysokości świadczenia na podstawie kosztorysu, w której nie ma obowiązku udokumentowania kosztów naprawy, powinna być w ogóle zlikwidowana.

Nowe rozwiązania IT pomocne przy wdrażaniu rekomendacji

Innowacyjne technologie IT, np. sztuczna inteligencja, automatyzacja czy big data, są już wykorzystywane przez ubezpieczycieli w Polsce do tworzenia rozwiązań poprawiających ich usługi. Niektóre innowacje mogą okazać się przydatne także podczas wdrażania najnowszych rekomendacji KNF, tak jak mobilna likwidacja szkód (MLS), która np. pomaga terminowo spełniać obowiązki informacyjne, czy sztuczna inteligencja wspierająca proces szacowania wysokości odszkodowań.

Te zagadnienia, a także wiele innych związanych z funkcjonowaniem sektora ubezpieczeń w szybko zmieniającej się rzeczywistości będą przedmiotem dyskusji w trakcie 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum, które odbędzie się w dniach 21–22 kwietnia w formule hybrydowej w The Westin Warsaw Hotel oraz online.

Ramowy program konferencji oraz bilety dostępne są na stronie https://bankowosciubezpieczenia.pl/lp/lpm/

Patronem medialnym ubezpieczeniowej części wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Więcej na temat rekomendacji KNF:

(AM, źródło: MMC Polska)