OFE skorzystały na giełdowej hossie

0
249

Luty był udanym miesiącem dla OFE. Fundusze zarobiły średnio 2,1%, a aktywa w nich zgromadzone wzrosły o prawie 3 mld zł, do 152,3 mld zł – wynika z danych zebranych przez Analizy Online.

Dobra koniunktura na rynkach zagranicznych oraz w sektorze małych i średnich spółek pozytywnie przełożyła się na wyniki funduszy emerytalnych, których portfele wypełnione są akcjami (86%  na koniec stycznia). OFE zarobiły średnio 2,1%, a od początku roku- 2,8%. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – OFE PZU „Złota Jesień” (+3,1%). Wszystkie fundusze odrobiły też koronawirusowe straty z marca i kwietnia zeszłego roku.

Dodatnie wyniki inwestycyjne wypracowane w lutym przyczyniły się do zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 3,2 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł niecałe 3 mld zł (2%). Na koniec miesiąca w funduszach zgromadzone było 152,3 mld zł, czyli więcej niż pod koniec stycznia 2020 roku, w momencie tuż przed wybuchem krachu na rynkach akcji wywołanego pandemią Covid-19.

– Fundusze emerytalne odrobiły wszystkie straty, które poniosły w wyniku następstw pandemii, a stopa zwrotu OFE za ostatnie 12 miesięcy wynosi 14%. To bardzo dobry wynik. Ta sytuacja pokazuje, że pomimo poważnych zagrożeń o światowym charakterze, rynki kapitałowe stanowią odpowiednie miejsce do pomnażania oszczędności z przeznaczeniem emerytalnym czy okołoemerytalnym, a ocena ich efektywności powinna być rozważana w dłuższym horyzoncie czasowym. Dbając o bezpieczeństwo emerytalne, warto pamiętać o potrzebie dywersyfikacji źródeł przyszłych przychodów oraz o tym, że OFE zdały trudny egzamin w czasach pandemii – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

(AM, źródło: IGTE)