PZU Lab i SGSP przeszkolą z bezpieczeństwa pożarowego budynków produkcyjno-magazynowych

0
1063

17 lutego rusza tegoroczna odsłona „Piramidy Kompetencji” – cyklu szkoleń organizowanych przez PZU Lab we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Spotkania w ramach tego przedsięwzięcia będą poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw. Patronem medialnym cyklu szkoleń jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Pierwsze z pięciu szkoleń, jakie odbędą się w pierwszej połowie obecnego roku, zatytułowane „Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych” odbędzie się 17 lutego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania zostały podzielone na pięć bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich – „Podstawowe definicje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków produkcyjno-magazynowych” – przedstawione zostaną następujące kwestie:

  • Gęstość obciążenia ogniowego, odporność pożarowa budynków.
  • Pomieszczenie zagrożone wybuchem, strefa zagrożenia wybuchem i konsekwencje wyznaczenia tych stref / pomieszczeń.
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagania prawne, typowa zawartość, typowa zawartość niepożądana, przykłady realizacji.
  • ATEX – dyrektywa i rozporządzenia wprowadzające, obowiązkowa zawartość dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, koncepcja ochrony przed wybuchem, typowe błędy w zabezpieczeniu przykładowych zakładów.

Podczas bloku nr 2 zatytułowanego „Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich rola” prowadzący omówią takie zagadnienia, jak:

  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne i czynne w budynkach produkcyjno-magazynowych.
  • Zabezpieczenia przed wybuchem: systemy detekcyjne, wentylacja awaryjna, redukowanie ciśnienia wybuchu (odciążanie wybuchu, systemy gaśnicze HRD, deflektory, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu), ograniczenie zapylenia, kontrola źródeł zapłonu itp.
  • Minimalne wymagania przepisów dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie obiektu produkcyjno-magazynowego.

Podczas trzeciego bloku pt. „Audyt dla celów ubezpieczeniowych” mowa będzie o:

  • zakresie audytu dla celów ubezpieczeniowych;
  • spotykanych nieprawidłowościach w budynkach produkcyjno-magazynowych;
  • „dobrych praktykach” inżynierów ryzyka w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej działalności produkcyjnej/magazynowej.

W czwartym bloku „Lekcje z historii na przykładzie szkód pożarowych” prowadzący przeprowadzą analizę wybranych zdarzeń szkodowych w budynkach produkcyjno-magazynowych z omówieniem przyczyn i konsekwencji.

Na koniec przedstawione zostaną zagadnienia prawne i ubezpieczeniowe, takie jak odpowiedzialność i obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika w zakresie bezpieczeństwa w budynkach produkcyjno-magazynowych. Prowadzący przedstawią też studium przypadku wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Szkolenie poprowadzą: Maciej Wróbel, PZU Lab, radca prawny, Dariusz Baranowski, SGSP, dr inż. Szymon Ptak, SGSP.

Szkolenia „Piramida Kompetencji” skierowane są przede wszystkim do brokerów ubezpieczeniowych, ale też do specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w zakładach przemysłowych, agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców, projektantów i architektów oraz innych zainteresowanych, którzy chcą poznać dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1 tys. zł + VAT.

Więcej informacji: Beata Gliszczyńska, @: bgliszczynska@pzu.pl, tel.: 666 886 971.

Kolejne szkolenia w ramach „Piramidy Kompetencji” odbędą się 17 marca, 7 kwietnia, 19 maja i 9 czerwca. O tematyce omawianej podczas szkoleń „GU” będzie informować na bieżąco.

(AM, źródło: PZU)