Rekordowy wynik operacyjny Allianz Polska w 2019 roku

0
800

Stabilny poziom sprzedaży i rekordowy wynik operacyjny – to najbardziej charakterystyczne elementy podsumowania wyników finansowych Allianz Polska za 2019 rok. Spółki z Grupy Allianz zamknęły minione dwanaście miesięcy z zyskiem operacyjnym na poziomie 241 mln zł. Był to rezultat o 3% większy od odnotowanego w 2018 r., a zarazem najwyższy wynik operacyjny w historii działalności ubezpieczyciela w Polsce – ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 2015.

– Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki wytężonej pracy nie tylko naszych pracowników ale także naszych agentów, którzy codziennie sprzedają produkty Allianz – powiedział Grzegorz Krawiec, CFO, członek zarządu Allianz Polska.

Wzrost w „życiówce”

W 2019 r., pomimo znaczących obniżek cen na rynku, firma utrzymała stabilną sprzedaż. W spółce życiowej przypis wzrósł o 2%. Allianz Życie podkreśla, że w połączeniu z jego bardzo dobrym wynikiem operacyjnym rezultat ten daje mu dobrą i stabilną bazę do kolejnej poprawy wyników w biznesie życiowym w przyszłości. Z kolei w działalności majątkowej najsilniejszy (ponad 10%) wzrost TUiR Allianz osiągnęła w sprzedaży pakietów dealerskich oraz ubezpieczeń turystycznych.

– W 2020 roku stawiamy na dynamiczny oraz rentowny wzrost – inwestujemy jednocześnie w sieć agencyjną, wprowadzając kolejne rozwiązania, które mają ułatwić sprzedaż. Nasze wyniki pozwalają nam planować mocny rozwój w Polsce na najbliższe lata – podsumował Grzegorz Krawiec.

Szereg rozwiązań dla klientów i pośredników

W swoim podsumowaniu Allianz podkreślił, że ubiegły rok był czasem wzmożonej pracy nad rozwojem firmy i biznesu w Polsce. Zakład zainwestował w wiele nowych rozwiązań dla klientów. Wprowadzone zostały nowe produkty: Mój Dom i Mój Samochód oraz internetowa aplikacja Allianz Asystent Szkody, która w znaczącym stopniu ułatwia klientom proces likwidacji. Firma podjęła też szereg inicjatyw mających na cel wsparcie agentów: prowadzone były intensywnie szkolenia, rozwinięte zostało wsparcie menedżerów produktowych w terenie oraz wdrożona została funkcja menedżera zdalnego. Wiele z inicjatyw realizowanych w 2019 r. miało na celu zbudowanie solidnych fundamentów do rentownego wzrostu w kolejnych latach, między innymi w obszarach korporacyjnym i komunikacyjnym.

Udany rok dla całego koncernu

Również na szczeblu Grupy Allianz głównymi powodami do satysfakcji były ubiegłoroczne rezultaty w zakresie przychodów, zysku operacyjnego i zysku netto. Przychody ubezpieczyciela wzrosły o 7,6%, do poziomu 142,4 mld euro. Allianz w skali globalnej osiągnął w 2019 r. rekordowy zysk operacyjny, który wyniósł 11,9 mld euro (+3% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl