Ruszył proces legislacyjny dotyczący wyższej składki na PIU oraz dopłat do ubezpieczeń rolnych

0
288

6 listopada do konsultacji społecznych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń. Pierwsze z nich, autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określa wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 2021. Drugie zaś, przedstawione przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, traktuje o podniesieniu składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W projekcie pierwszego z rozporządzeń zaproponowano wysokość dopłat do składek ubezpieczenia na rok 2021 w wysokości 65% składki, zarówno w przypadku upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich. Konsultacje aktu potrwają do 13 listopada tego roku.

Z kolei w drugim z rozporządzeń zaproponowano podwyższenie składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należące do PIU z 0,024% do 0,026% składki przypisanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający ten, za który składka członkowska ma być uiszczona. Wyższe nakłady mają zapewnić pokrycie wzrostu kosztów działalności Izby. Wynika on ze zwiększenia aktywności organizacji: otwarcia biura w Brukseli oraz rozbudowy prowadzonych przez PIU baz danych statystycznych, a także intensyfikacji działań Izby w zakresie edukacji ubezpieczeniowej.

W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że według  danych UKNF za 4 kwartały 2019 r. łączny przypis składki brutto krajowych zakładów ubezpieczeń w 2019 r. wyniósł 63,83 mld zł. W efekcie łączna składka na rzecz PIU w 2020 r. (liczona przy wskaźniku 0,024%) wynosiła 15,32 mln zł.  Przy wskaźniku 0,026% wynosiłaby w obecnym roku 16,6 mln zł i byłaby o 1,28 mln zł wyższa.  

W OSR zastrzeżono, że wzrost przychodów PIU z tytułu składki członkowskiej w 2021 r. może być niższy od wspomnianej powyżej kwoty 1,28 mln zł w związku z możliwym spadkiem przypisu krajowych zakładów.

Konsultacje rozporządzenia potrwają do 18 listopada.

(AM, źródło: Rządowe Centrum Legislacji)