Senat chce wydłużenia ostatniego etapu wdrażania PPK

0
462

19 lutego Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Regulacja zakłada między innymi wydłużenie czwartego etapu wdrażania PPK.

Akt powstał z inicjatywy senackich komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Za jego skierowaniem do dalszych prac w Sejmie opowiedziało się 51 senatorów, 48 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Proponowane przepisy przewidują m.in. zmianę terminów wdrażania PPK. Projekt zakłada, iż umowy o prowadzenie Planów będzie można zawierać najpóźniej do 11 kwietnia 2022 r.

Takie uprawnienie mieliby zyskać pracodawcy jednostek sektora finansów publicznych Z kolei pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 osób, a także co najmniej 20 lub 50 osób, mogliby zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 31 grudnia 2021 r., a umowy o ich prowadzenie do 10 stycznia 2022 r. Projekt uchyla też przepis wprowadzający kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r. lub umowy o ich prowadzenie do 10 listopada 2020 r.

Projekt trafi teraz do dalszych prac w Sejmie.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Senat)