SPBUiR zaprasza na szkolenie na temat prowizji brokerskiej w orzecznictwie sądowym

0
554

23 lutego odbędzie się szkolenie online „Problematyka prowizji brokerskiej w orzecznictwie sądowym”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Magdalena Habdas, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, MSC wyceny i zarządzania nieruchomościami (Sheffield Hallam University).

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Prawo do kurtażu – podstawy prawne, bezstronność brokera (sprawa Marsh&McClellan), składniki kurtażu.
  2. Kurtaż w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz porozumienie kurtażowe (charakter prawny) – zlecenie, agencja.
  3. Orzecznictwo: kurtaż a agencja i zlecenie, agent a broker – kurtaż; broker a nowy broker – kurtaż; broker a treść porozumienia kurtażowego.
  4. Orzecznictwo: broker a klient – kurtaż; kurtaż a potrącenie, kurtaż a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, varia.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)