Sport to także urazy, ale można się zabezpieczyć na wypadek ich wystąpienia

0
173

Dwóch na trzech ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Wiener deklaruje, że uprawia sport, z czego połowa minimum raz w tygodniu. Dla 37% badanych sportowe kontuzje poskutkowały nieobecnością w pracy i nieprzewidzianymi wydatkami. Istnieją ubezpieczenia, dzięki którym urazy bolą mniej, przynajmniej pod kątem finansowym.

Odpowiedzi respondentów wskazują, że co czwarty z nich podejmuje aktywności sportowe 2–3 razy w tygodniu, 12% ćwiczy codziennie, a taki sam odsetek – raz w tygodniu. Co trzeci badany przyznał, że w ogóle nie uprawia sportu. Najaktywniejszą grupą są ludzie młodzi – co trzeci ankietowany w wieku 18–24 lata uprawia sport 2–3 razy w tygodniu. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób niepodejmujących żadnych aktywności fizycznych – u osób w wieku 55+ przyznał się do tego co drugi badany, w wieku 45–54 było to 40%. Nie ćwiczy co czwarty w wieku 35–44 lata i co piąty w wieku 18–34 lat. 

Sport to też kontuzje

Z odpowiedzi badanych wynika, że 38% z nich doznało kontuzji w czasie uprawiania sportu. Częściej przytrafiały się one mężczyznom (46%) niż kobietom (31%). 37% ankietowanych w wyniku doznanego urazu nie mogło pracować lub było zmuszonych pokryć nieprzewidziane wydatki z tym związane. Najczęściej takie sytuacje dotyczyły najstarszej grupy badanych, tj. osób 55+, wśród których 47% przyznało się do nieobecności w pracy przez kontuzję lub miało niespodziewane wydatki z tego powodu.

– Podejmując aktywności sportowe, musimy się liczyć z ryzykiem ewentualnych urazów. O ile ochraniacze czy odpowiedni sprzęt uchronią nas przed bolesnymi uszkodzeniami, o tyle nie jesteśmy w stanie przewidzieć kosztów, jakie niesie za sobą ewentualna przedłużająca się nieobecność w pracy oraz możliwa późniejsza rehabilitacja. Warto wiedzieć, że na rynku istnieją ubezpieczenia, które chronią osoby prowadzące aktywny tryb życia. W Wiener to Pakiet NA WSZELKI WYPADEK, który działa także wtedy, gdy amatorsko uprawiamy sport albo w czasie wolnym decydujemy się na aktywności z większym ryzykiem, takie jak wspinaczka czy jazda na rowerze na trasach z przeszkodami – tłumaczy Anna Bałuka, ekspert Wiener.

TOP3 najbardziej ryzykownych sportów

Najbardziej ryzykownym sportem pod względem kontuzji okazała się piłka nożna – 26% aktywnie uprawiających tę dyscyplinę doznało urazu. Na drugim miejscu znalazła się siatkówka, podczas której wypadek zdarzył się co czwartemu badanemu z tej grupy. Tuż za nią znalazła się koszykówka, która spowodowała kontuzje u 23% respondentów. Zdecydowanie rzadziej urazy zdarzają się podczas pływania (13%), biegania (12%), jazdy na rowerze (9%) czy fitnessu (8%).

O badaniu:

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2022 roku na ogólnopolskiej próbie N=1066 osób.

(AM, źródło: Wiener)