Szkody z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy

0
782

Na polskich drogach dostrzegamy coraz więcej aut zarejestrowanych w Ukrainie. Ukraińscy kierowcy, uciekając przed wojną, mają do przejechania setki kilometrów, co wiąże się z oczywistym zmęczeniem i dezorientacją na obcym terenie. W takich okolicznościach nietrudno o wypadek. A co w przypadku, kiedy dojdzie do kolizji z udziałem samochodu zarejestrowanego w Ukrainie?

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinien posiadać również właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy.

Oprócz poświadczenia dokumentu zawarcia ubezpieczenia OC ppm ukraiński kierowca zobowiązany jest do legitymowania się Zieloną Kartą (zwaną ZK). Dokument ZK jest potwierdzeniem, że ukraińskie towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkody spowodowane przez kierującego takim pojazdem za granicą. Polisa ZK jest wydawana przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarte jest ubezpieczenie OC ppm.

W sytuacji, kiedy posiadacz ukraińskiego pojazdu nie dysponuje Zieloną Kartą, powinien wykupić polisę ubezpieczenia OC granicznego. Polisa taka wystawiana jest przez ubezpieczyciela działającego w Polsce. W odróżnieniu od Zielonej Karty, której minimalny okres ważności wynosi 15 dni, polisa OC granicznego ważna jest min. 30 dni do 12 miesięcy.

Wsparcie dla ukraińskich kierowców

Z uwagi na panującą sytuację i konflikt zbrojny część towarzystw ubezpieczeniowych zadeklarowała wsparcie dla osób uciekających z terytorium Ukrainy (po 24 lutego) i bezpłatne ubezpieczenie OC graniczne. Są nimi:

  • STU ERGO Hestia SA
  • PZU SA
  • TUiR Warta SA
  • TUiR Allianz Polska SA

Bezpłatne ubezpieczenie będzie obowiązywało 30 dni.

Dla przypomnienia, polisą Zielonej Karty należy się legitymować, chcąc przekroczyć autem granicę z Albanią, Białorusią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Mołdawią, Macedonią, Rosją, Turcją, Ukrainą oraz Maroko. Na terenie Kosowa obowiązuje ubezpieczenie OC graniczne.

Kolizja albo wypadek z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie Ukrainy

  • Jeśli kierujący pojazdem ukraińskim posiadał polisę OC granicznej, szkodę w celu jej likwidacji należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło ten dokument na terenie Polski.
  • W sytuacji gdy polisa ubezpieczenia granicznego nie jest ważna, szkodę taką należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, który prowadzi działalność w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Jeśli kierujący pojazdem posiadał międzynarodowy dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC (czyli ZK), należy sprawdzić np. za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych korespondenta, który reprezentuje ukraińskiego ubezpieczyciela na terenie Polski.
  • Korespondentami są wytypowani przedstawiciele zagranicznych ubezpieczycieli, którzy zostali zatwierdzeni przez organizację towarzystw ubezpieczeniowych, działających na terenie danego kraju w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych OC ppm (tzw. biuro narodowe), na terenie kraju zdarzenia. Zadaniem korespondenta jest przeprowadzenie procesu likwidacji szkody na terenie kraju, na którym został on powołany, a spowodowanych pojazdami ubezpieczonymi w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm za granicą. Posiadając numer rejestracyjny pojazdu, nazwę ubezpieczyciela oraz numer polisy ZK, jesteśmy w stanie ustalić korespondenta, do którego będziemy mogli zgłosić szkodę.
  • Jeśli nie ma możliwości ustalenia korespondenta na terenie Polski, szkodę należy skierować do PZU SA czy też TUiR Warta SA, które pełnią funkcję agenta PBUK.

Czym grozi jazda po polskich drogach bez OC ppm?

W przypadku kiedy kierujący wyrządzi szkodę podczas jazdy pojazdem zarejestrowanym w Ukrainie, bez ważnej Zielonej Karty lub bez ubezpieczenia OC granicznego, za likwidację szkody odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Trzeba jednak pamiętać, że po likwidacji Fundusz wyśle do posiadacza auta wezwanie do zapłaty (wystąpi z regresem ubezpieczeniowym). Brak zapłaty może skutkować podjęciem przez instytucję działań prawnych na drodze sądowej.

Brak ubezpieczenia OC ppm, Zielonej Kraty i ubezpieczenia OC granicznego może również grozić karą pieniężną, której wysokość zależy od typu pojazdu oraz tego, jak długo nie posiada się ubezpieczenia.

dr Piotr Okrasa
dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Grupa Brokerska Quantum sp. z o.o.