Ubea: Co z rynkiem komunikacyjnym po ewentualnej dezinwestycji AXA?

0
487

Eksperci Ubea.pl sprawdzili, czy ewentualne wyjście z Polski Grupy AXA spowodowałoby spadek konkurencyjności polskiego rynku ubezpieczeniowego m.in. w obszarze polis komunikacyjnych.

Powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego za pierwsze dziewięć miesięcy 2019 r. specjaliści porównywarki wskazali, że majątkowe AXA Ubezpieczenia TUiR lokowało się na piątym miejscu w dziale II pod względem wartości i udziału (4,7%) składki przypisanej brutto. Analitycy zwrócili też uwagę, że AXA jest istotnym graczem na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Na koniec września ub.r. jej udział w rynku komunikacyjnym wynosił bowiem 5% (2,6% w AC i 6,4% w OC), co plasowało ubezpieczyciela na 5. miejscu za PZU SA, TUiR Warta, STU Ergo Hestia i TUiR Allianz Polska.

Według ekspertów Ubea.pl, Grupa AXA jest znana na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych z oferowania polis o przystępnej cenie. Istnieją zatem obawy, że po wycofaniu się ubezpieczyciela z Polski może wzrosnąć średnia składka OC i AC. Ewentualne wyjście Grupy AXA z krajowego sektora ubezpieczeń prawdopodobnie będzie miało również inne skutki. W tym kontekście analitycy przypominają swoje obliczenia dotyczące rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W pierwszych 3 kwartałach 2019 r. wartość wskaźnika Herfindahla-Hirschmana (HHI) dla tego segmentu wyniosła 1727. – Wspomniany wskaźnik mierzy poziom koncentracji rynków. Można przyjąć, że wartość wskaźnika HHI wynosząca ponad 1800 wskazuje na wysoką koncentrację badanego rynku – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

W kontekście ewentualnego wyjścia AXA z Polski analitycy założyli, że pozostali ubezpieczyciele przejęliby składkę OC i AC AXA Ubezpieczenia TUiR proporcjonalnie do swojego udziału rynkowego. Wynikiem takiej symulacji jest wzrost wskaźnika Herfindahla-Hirschmana do około 1880. W przeszłości polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych bywał znacznie bardziej skoncentrowany, o czym świadczyły wartości wskaźnika HHI z początku lat 90. (ok. 4000–5000). – Tym niemniej możliwy wzrost koncentracji i spadek konkurencyjności rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wydaje się niezbyt dobrą wiadomością dla rodzimych kierowców – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

(AM, źródło: Ubea.pl)