Ubea.pl: Pół miliarda złotych zysku technicznego zakładów z OC

0
98

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) poinformował niedawno, że po raz kolejny w ujęciu rocznym spadła wartość składki przypisanej brutto z komunikacyjnych ubezpieczeń OC. Fakt ten potwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Po raz kolejny wzrosła natomiast łączna wartość składek OC zebranych przez ubezpieczycieli po uwzględnieniu udziału reasekuratorów.

– Taki wzrost pomiędzy pierwszą połową 2018 r. oraz 2019 r. (+0,11 mld zł) nie wydaje się duży. Bardzo dobrze odzwierciedla on stabilizację cenową, która jest widoczna np. po sprawdzeniu średniej składki OC od lutego do sierpnia bieżącego roku – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Zakłady oferujące OC dla kierowców wykazały łączny zysk techniczny na poziomie 0,51 mld zł. To spory wzrost względem osiągnięcia z pierwszej połowy minionego roku (0,21 mld zł).

– Jeżeli trend dotyczący zyskowności OC się utrzyma, to nie można wykluczyć, że ubezpieczyciele oferujący obowiązkowe polisy komunikacyjne zamkną bieżący rok z zyskiem technicznym na poziomie ponad 1 mld zł. Z całą pewnością byłby to historyczny rekord – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Kluczowe znaczenie dla wzrostu wyniku technicznego miał spadek łącznej wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń. W ujęciu rocznym były one mniejsze o 0,23 mld zł.

– Jeżeli chodzi o sam II kw. 2019 r. to wartość odszkodowań i zadośćuczynień względem poprzednich trzech miesięcy (I kw. 2019 r.) spadła o 0,06 mld zł (z 2,19 mld zł do 2,13 mld zł) – dodaje Andrzej Prajsnar.

(AM, źródło: Ubea.pl)