Ubezpieczenia „Plan na własne M” dla kredytobiorców BNP Paribas

0
187

Od listopada klienci indywidualni zainteresowani kredytem hipotecznym BNP Paribas mogą skorzystać z nowego ubezpieczenia. Przygotowana w formule all risks polisa „Plan na własne M” obejmuje ubezpieczenie nieruchomości, natomiast „Plan na własne M Plus” jest rozszerzony dodatkowo o ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz OC w życiu prywatnym. Oba pakiety zostały przygotowane przez BNP Paribas Cardif w Polsce we współpracy ze spółkami VIG Polska.

– Współpraca w ramach grupy BNP Paribas pozwala nam na wzbogacanie naszych usług o konkurencyjną ofertę nowoczesnych produktów wysokiej jakości. Produkt ubezpieczeniowy, który proponujemy naszym klientom, gwarantuje kompleksową ochronę przy minimum formalności. Proces zawierania ubezpieczenia i obsługi szkód jest prosty i szybki, a oferta rozszerzona jest o szereg dodatkowych usług. Wierzymy, że zapewni to klientom pełny komfort oraz poczucie bezpieczeństwa – mówi Tomasz Dymowski, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Detalicznych i Biznesowych BNP Paribas.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roku wyłącznie w oparciu o jeden dokument – wnioskopolisę. Polisa odnawia się automatycznie co 12 miesięcy, jeśli klient zabezpieczy na koncie środki na opłacenie składki. Składka jest opłacana co miesiąc, a jej wysokość zależy od wybranego wariantu. Szkody do 5 tys. zł są likwidowane w ramach szybkiej ścieżki z uproszczoną dokumentacją. W „Planie na własne M” nie ma udziału własnego. Ponadto niezależnie od ewentualnej wypłaty odszkodowania, suma ubezpieczenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

Przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości może być mieszkanie, dom jednorodzinny, dom jednorodzinny w budowie oraz garaż. W rozszerzonym pakiecie w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych mienie chronione jest zarówno w ubezpieczonym budynku, jak i podczas przeprowadzki. Dodatkowo przenośny sprzęt elektroniczny (np. telefon, laptop, aparat) jest ubezpieczony od kradzieży z włamaniem do samochodu zaparkowanego poza posesją, a mienie osobiste od rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia. Zabezpieczone są również rzeczy osobiste gości znajdujących się w domu lub mieszkaniu. Natomiast w ramach OC w życiu prywatnym włączone są zdarzenia na terenie całej Polski.

– Ubezpieczenie mieszkań i domów zostało wskazane jako 3. najważniejszy produkt ubezpieczeniowy po ubezpieczeniu na życie i NNW według danych z infuture.institute, co potwierdza, jak ważny dla klientów jest to produkt. Przygotowana przez nas oferta ubezpieczenia w formule od wszystkich zdarzeń oznacza, że umowa chroni od wszelkich nieprzewidzianych sytuacji w okresie ubezpieczenia, również tych niezdefiniowanych, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Wzbogacenie ubezpieczenia o takie usługi, jak pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego lub zwrot kosztów ochrony prawnej w związku z roszczeniami osób trzecich, daje klientom kompleksowe wsparcie – mówi Grzegorz Jurczyk, CEO BNP Paribas Cardif w Polsce.

Ubezpieczenie jest oferowane we współpracy z Compensa TU jako reasekuratorem oraz VIG Ekspert, który pełni funkcję likwidatora szkód.

(AM, źródło: BNP Paribas)