UOKiK sprawdza zasady udostępniania aut zastępczych przez ubezpieczycieli

0
421

Po skargach konsumentów na praktyki zakładów ubezpieczeń w zakresie udostępniania pojazdów zastępczych po wypadku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec czterech towarzystw. UOKiK nie wyklucza, że pod jego lupę mogą trafić kolejni ubezpieczyciele.

Od lipca 2021 r. do Urzędu UOKiK wpłynęło 20 skarg dotyczących zasad zapewniania pojazdów zastępczych osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych lub pokrywania kosztu ich wynajmu z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawcy zdarzenia.

– Wszcząłem postępowania wyjaśniające wobec 4 towarzystw ubezpieczeniowych, choć nie wykluczamy kolejnych, bowiem zgłaszane problemy wydają się dość typowe dla dużej części tej branży. Sprawdzimy, na jakich zasadach kierowcom udostępniane są pojazdy zastępcze oraz czy firmy ubezpieczeniowe nie zaniżają kosztów ich wynajmu. Spory dotyczą również czasu udostępniania takiego auta, za który zakłady ubezpieczeń płacą z tytułu umów ubezpieczenia, a także postanowień umownych przedsiębiorców współpracujących z ubezpieczycielami – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd podał, że spory będące przedmiotem skarg dotyczą wyceny kosztów wynajmu pojazdów zastępczych. Zgłoszenia obejmują trzy główne problemy:

  1. Ograniczanie czasu, na jaki poszkodowanym zapewniany jest pojazd zastępczy. Konsumenci opisywali w skargach sytuacje, gdy ubezpieczyciel uwzględniał koszty najmu auta wyłącznie za czas efektywnej naprawy pojazdu w warsztacie, pomijając takie okresy jak oczekiwanie na przyjęcie pojazdu do naprawy, kosztorys czy dostawę niezbędnych części.
  2. Obniżanie stawek za wynajem pojazdu poprzez uwzględnianie jedynie stawek firm współpracujących z zakładem ubezpieczeń, w sytuacji gdy poszkodowany skorzysta z oferty innego przedsiębiorcy. Konsumenci wskazywali w skargach, że działo się tak również w sytuacjach, gdy nie było możliwości wynajmu auta w firmie współpracującej z ubezpieczycielem, bo np. nie miała ona wolnych pojazdów o klasie odpowiadającej klasie pojazdu uszkodzonego.
  3. W sygnałach konsumenckich pojawia się też wątek niekorzystnych warunków najmu (np. przewidujących wysokie kary umowne) u przedsiębiorców współpracujących z towarzystwami ubezpieczeń, co mogło zniechęcać do skorzystania z ich usług.

W pierwszym etapie postępowanie wyjaśniające prezesa UOKiK objęło Compensę, Generali, Link4 oraz TUiR Allianz Polska. Celem postępowań jest zbadanie rynku i wstępne ustalenie, czy i w jakich obszarach mogło dojść do nieprawidłowości uzasadniających wszczęcie postępowań w sprawie klauzul niedozwolonych lub naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl