Warta rozbudowuje Portal dla Brokerów

0
502

W lutym Warta rozpoczęła pilotaż zapowiadanego wcześniej Portalu dla Brokerów. To nowe, cyfrowe rozwiązanie umożliwi brokerom m.in. podgląd polis i płatności, zamawianie zaświadczeń szkodowych czy analizę portfela ubezpieczeń w Warcie. Ubezpieczyciel został też wysoko oceniony przez brokerów w badaniu dotyczącym m.in. jakości współpracy w biznesie życiowym.

Obecnie w ramach Portalu brokerzy mogą uzyskać dane o ilości aktywnych polis oraz nieopłaconych rat za polisy, znaleźć informacje o polisach i statusie ich płatności oraz wysyłać potwierdzenia płatności dla przeterminowanych i zbliżających się rat. Ponadto mogą oni wnioskować o zaświadczenie szkodowe, znaleźć przydatne dokumenty, przejść bezpośrednio do innych systemów Warty czy też jako administrator nadawać uprawnienia użytkownikom, uwzględniając dostęp do polis/płatności składek oraz dodatkowo do linii produktowych.

Warta zapowiada, że jeszcze w tym roku na Portalu pojawi się API do udostępniania znajdujących się w nim danych, a oprócz tego możliwość pobrania do pliku nieopłaconych rat za polisy, opcja złożenia wniosku o informacje na temat konkretnej szkody oraz przeniesienie procesu rozliczeń z ePlatformy do Portalu dla Brokerów.

W kolejnych etapach ubezpieczyciel chce udostępnić brokerom możliwość generowania prostych polis detalicznych, polis z umów generalnych oraz nieskomplikowanych zmian dla polis.

Wysokie oceny brokerów dla życiowej Warty

Z opublikowanego niedawno badania przeprowadzonego w grudniu 2020 roku przez Wartę wraz z agencją badawczą ABR SESTA wynika, że jej życiowa spółka zanotowała najwyższy poziom wskaźnika Net Promoter Score obrazującego, w jakim stopniu dana firma jest polecana przez brokerów. Uplasował się on na poziomie 45 (zgodnie z metodologią każdy wynik powyżej zera uznawany jest jako dobry, a każdy powyżej 50 – za doskonały). Poza Wartą jedynie trzy towarzystwa uzyskały wskaźnik powyżej zera.

W kolejnym zestawieniu brokerzy wskazali, z kim współpracują i jak często. W obu tych kryteriach Warta zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie PZU Życie (szóstemu w zestawieniu Net Promoter Score). Jeśli zaś chodzi o współpracę z poszczególnymi towarzystwami pod kątem procesu ofertowania, jakości i elastyczności oferty, wiedzy managerów, jakości procesu wdrażania, szybkości i jakości procesów obsługowych oraz jakości procesu likwidacji szkód, tylko w tym ostatnim aspekcie Warta zdobyła drugą lokatę, zwyciężając w pozostałych pięciu kategoriach.

(AM, źródło: Warta Korpo)