Wsparcie pośredników we wdrożeniu PPK

0
245

Po zakończeniu II i III transzy PPK nadszedł naturalny czas na podsumowania. Dla instytucji finansowych jednym z zagadnień do zastanowienia jest to, czy właściwie obrały model współpracy z pośrednikami zewnętrznymi. Wiadomo bowiem, że wielu klientów skorzystało w większym lub mniejszym stopniu z usług doradczych agentów, multiagentów, kancelarii brokerskich i innych tego typu podmiotów.

Wielu pośredników zaangażowało się w doradztwo pracodawcom i poszukiwało twardych i miękkich argumentów „za” lub „przeciw” współpracy z daną instytucją. Ważna też była elastyczność instytucji względem roli pośrednika w całym procesie. Wiadomo – dla pośrednika dobra relacja z jego klientem jest kluczowa, a my w Esaliens TFI doskonale to rozumiemy.
Wiele działań, jakie podjęliśmy, było zorientowanych nie tylko na potrzeby klienta – pracodawcy, ale też na wzmocnienie dobrej relacji tego pracodawcy z jego pośrednikiem.

Elastyczność dla każdego z nich była i będzie zupełnie inaczej definiowana.

Znaczącą grupę stanowią bowiem pośrednicy, którzy w pełni angażują się w pomoc swoim klientom i biorą udział w każdym etapie wdrażania PPK. Rozpoczynając od konkursów i rekomendacji, poprzez udział w tworzeniu dokumentacji, po aktywne wdrożenie i akcje informacyjne zarówno dla pracowników, jak i działów kadrowo-płacowych.

Tacy pośrednicy niejako zastępowali tym samym instytucję finansową. Kluczem współpracy w tym przypadku było zapewnienie back-office w postaci przekonania o szybkim dostępie do materiałów i wiedzy merytorycznej, aby pozycja pośrednika została u klienta wzmocniona.

Inną grupą pośredników są podmioty, które współpracowały z klientami na zasadzie silnej, wieloletniej relacji. Pracodawcy bardzo często ufali im na tyle, że korzystali z rekomendacji multiagenta czy brokera i nie oczekiwali dodatkowego wsparcia pośrednika.

Pośrednik przekazywał kontakt do Esaliens i to my zadbaliśmy o wszystkie kwestie. Pośrednik nie martwił się o nic. W podsumowaniu rozliczyliśmy należne wynagrodzenia dla pośredników w I transzy, a obecnie zbieramy dane do rozliczeń za II i III transzę. 

Ważną kwestią dla nas jest dobranie odpowiedniej ścieżki współpracy z brokerami, multiagencjami i innymi pośrednikami, uwzględniającej ich oczekiwania w połączeniu z bardzo dobrą ofertą sprawdzonej instytucji, jaką jest Esaliens. W konsekwencji takich działań osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki.

Kolejnych pośredników zapraszamy zatem do współpracy.

Michał Michalak
dyrektor regionalny ds. rozwoju planów emerytalnych


Wyróżniki oferty Esaliens TFI

Pomoc prawna dla pracodawcy, porady prawne dla pracownika

Bezpłatne wsparcie prawne oferowane przez Esaliens TFI dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

  • Pracodawca może liczyć na rozszerzoną ochronę prawną oraz dostarczenie pełnej dokumentacji związanej z procesem wprowadzenia i funkcjonowania PPK. Prawnicy współpracujący z Esaliens dokonają również oceny treści i formy komunikacji wdrożeniowej dla pracowników pod kątem ryzyka związanego z obszarem rezygnacji z PPK oraz przygotują pracodawcę na ewentualność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także doradzą w zakresie komunikacji na linii pracodawca – pracownik.
  • Pomoc prawna obejmie również pracowników – uczestników PPK, którzy uzyskają bezpłatny dostęp do prawnika i bieżącą możliwość korzystania z telefonicznych lub e-mailowych konsultacji prawnych. Zakres porad przeznaczonych dla pracowników to obszary prawa, których w danej chwili mogą potrzebować uczestnicy. Usługa pokrywa pytania dotyczące PPK, PPE, OFE, IKE i IKZE, dochodzenie roszczeń, kwestie nieruchomości, prawo wykroczeń i karne, ubezpieczenia społeczne (ZUS), umowy konsumenckie czy prawo administracyjne.