Wydarzenia Miesiąca – Kwiecień 2022

0
395

Zamknięcie kolejnego przejęcia na polskim rynku ubezpieczeń, najnowsze propozycje Leadenhall oraz Insly, partnerstwo technologiczne Deloitte i Quantee, Laven, mmc Polska oraz prof. Marcin Orlicki – tak przedstawia się lista laureatów cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” za kwiecień 2022 roku.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie aktywów MetLife w Polsce przez NN Group – w uznaniu za błyskawiczne i bezproblemowe uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do zamknięcia transakcji, której jedną z konsekwencji będą korekty w hierarchii na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce.

PRODUKT MIESIĄCA

Indywidualne ubezpieczenie na życie Leadenhall LifeUp – dla produktu o innowacyjnej konstrukcji zapewniającego ochronę na wypadek śmierci z każdej przyczyny bez względu na stan zdrowia, wysokie sumy ubezpieczenia oraz minimalną liczbę formalności i wyłączeń.

INNOWACJA MIESIĄCA

Nowa platforma Insly dla agentów – dla narzędzia stworzonego na podstawie wskazówek agentów, łatwego w integracji z innym, dowolnym systemem, umożliwiającego pośrednikom budowę ich własnych porównywarek dla klientów, pozwalającego na prostą i łatwą konfigurację na potrzeby pośrednika oraz błyskawiczne wdrażanie nowości produktowych i inicjatyw sprzedażowych.

INICJATYWA MIESIĄCA

Nawiązanie strategicznej współpracy przez Deloitte i Quantee – za podjęcie wspólnych działań na rzecz wdrażania rozwijanego przez insurtech narzędzia do dynamicznej taryfikacji w ubezpieczeniach, obejmujących m.in. wsparcie aktuarialne w procesie doskonalenia taryf, pomoc w procesie integracji oprogramowania z systemami klientów oraz projektowanie nowych funkcjonalności narzędzia.

FIRMA MIESIĄCA

Laven – za pozyskanie finansowania w wysokości 3,8 mln zł, które umożliwią dalszy rozwój komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz realizację strategii, w ramach której chce on pozyskiwać ok. 100 tys. nowych ubezpieczonych w skali roku.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM – w uznaniu za nominację na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

mmc Polska – za bardzo sprawną organizację 19. edycji Insurance Forum, rekordową frekwencję podczas wydarzenia oraz wysoki poziom zawartości merytorycznej Forum.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl