Clyde & Co: Ubezpieczyciele przejmują na potęgę

0
555

W 2021 r. w sektorze ubezpieczeń na całym świecie przeprowadzono 418 fuzji i przejęć (M&A) w porównaniu z 407 w roku poprzednim. Aktywna pod tym względem była szczególnie druga połowa roku, w której odnotowano 221 transakcji wobec 197 w I półroczu – wynika z raportu „Growth Complex” autorstwa globalnej firmy prawniczej Clyde & Co.

Najbardziej aktywnym regionem pod względem fuzji i przejęć pozostają Ameryki z 224 transakcjami (+17% r/r). Liderem wśród krajów są USA, gdzie w ciągu roku zrealizowano 180 przedsięwzięć M&A – najwięcej od 2015 r. Aktywność transakcji w Europie wzrosła o 21% r/r, szczególnie dzięki aktywnej drugiej połowie roku, w której odnotowano 74 transakcje, wobec 51 w I półroczu. Po stosunkowo dynamicznych dwóch latach w regionie Azji i Pacyfiku odnotowano 44% spadek, z 75 transakcji w 2020 r. do 42 w 2021 r. Podobny trend odnotowały również Bliski Wschód i Afryka (17 wobec 32 w 2020 r., -47% r/r). Autorzy raportu przypominają jednocześnie, że ubiegły rok był rekordowy pod względem M&A w tym regionie.

Innowacje głównym motorem wzrostu

Clyde & Co. zauważa, że pandemia przyspieszyła innowacje w branży, a ubezpieczyciele i reasekuratorzy są gotowi kupować i finansować firmy technologiczne, które mogą pomóc im w dostarczeniu innowacji produktowych oraz zapewnić większą elastyczność w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Insurtechy, szczególnie w USA, rozwijają się w szybkim tempie, a niektóre osiągają etap dojrzałości, który pozwala im samym myśleć o przejęciach w celu zwiększenia skali działalności i/lub bycia firmami ubezpieczeniowymi typu „full stack”.

Oferty wszystkich rozmiarów

W 2021 r. nastąpiło odbicie liczby dużych transakcji – z 25 mega-transakcjami przekraczającymi 1 mld USD w porównaniu do 20 w 2020 r. Największym przejęciem był zakup RSA Insurance Group PLC przez Regent Bidco Ltd za 9,2 mld USD. Jednak firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne szukają również mniejszych przejęć.  

W poszukiwaniu nowych możliwości ekspansji

Poza fuzjami i przejęciami jako drogą do wzrostu, pojawiają się nowe modele biznesowe, które nie tylko pozwolą zakładom na rozszerzenie ich działalności, ale także poprawią poziom obsługi klienta. 

Kontynuacja mocnego rynku fuzji i przejęć w 2022 r.

Clyde & Co prognozuje, że nastroje na najbliższe 12 miesięcy prawdopodobnie pozostaną pozytywne, gdy wejdziemy w świat po pandemii. Spodziewa się, że aktywność w zakresie fuzji i przejęć pozostanie prężna, a liczba zrealizowanych transakcji przekroczy 200 przedsięwzięć na całym świecie w pierwszej połowie 2022 r., a w drugiej wzrośnie powyżej 220.

W Polsce też dużo się działo

W Polsce największą ubezpieczeniową transakcją M&A w 2021 roku było przejęcie aktywów Avivy przez Allianz. Na uwagę zasługiwało także przejęcie MetLife przez NN Group czy zakup operacji April International w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Punkty przez BIK. Warto też wspomnieć o nabyciu 100% udziałów w łódzkiej spółce Mount Broker przez Certo Broker, przejęciu przez GrECo 100% udziałów w MAI CEE Ltd., zakupie MRC Broker przez Grupę Brokerską Quantum oraz akwizycji Safety Broker de Asigurare przez Unilink.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl