Dobra polisa mieszkaniowa to nie tylko ubezpieczenie murów

0
408

Rozmowa z Agnieszką Włodarską-Poloczek, kierowniczką Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych Wiener

Aleksandra E. Wysocka: – Wiener opublikował ostatnio wyniki badań, z których wynika, że 84% Polaków ma polisę nieruchomości. Czy to znaczy, że nasze domy są dobrze chronione?

Agnieszka Włodarska-Poloczek: – Problem z tego rodzaju danymi jest taki, że widzimy tylko, że dana nieruchomość jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Natomiast brakuje nam wiedzy o jej szczegółach. Wielu klientów zakupuje polisę mieszkaniową, bo wymaga tego bank udzielający kredytu hipotecznego. Tyle że taka polisa może mieć bardzo wąski zakres ubezpieczenia dotyczący przede wszystkim murów, czyli tego, czym zainteresowany jest bank.

W takiej sytuacji warto pomyśleć o dołożeniu ochrony ubezpieczeniowej tego, co mamy w mieszkaniu, ewentualnie rozszerzeniu ochrony o kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną.

Jaka suma gwarancyjna wystarczy w przypadku ubezpieczenia OC?

– W Wienerze zapraszamy nawet po sumę gwarancyjną w wysokości miliona złotych. Taką polisę może wystawić każdy agent, natomiast w razie potrzeb pośrednik może zawnioskować o jej powiększenie. W Niemczech suma gwarancyjna w wysokości 10 mln czy miliona euro na nikim nie robi wrażenia, natomiast w Polsce cały czas te sumy mamy dosyć niskie.

Ale proszę pamiętać przede wszystkim o tym, że OC pokrywa posiadanie nieruchomości i szkody z nią związane. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o mieszkania, nasuwają nam się przede wszystkim zalaniówki, ale przy domu mamy jako właściciel budynku również bardzo szeroką odpowiedzialność w zakresie chociażby odśnieżania chodnika zimą i obrywania sopli z dachu, do tego dochodzi odpowiedzialność za zwierzęta domowe i dzieci.

Chciałabym podkreślić, że ta odpowiedzialność nie jest związana tylko z samą nieruchomością, bo oferujemy ochronę na terenie całej Europy i mamy również możliwość rozszerzenia jej na cały świat. Warto zdecydować się na wysoką sumę gwarancyjną, gdyż możemy mieć do czynienia ze szkodami nie tylko w mieniu osób trzecich, które są zdecydowanie najłatwiejsze do naprawy, ale również szkodami osobowymi, co może skutkować koniecznością płacenia renty osobie poszkodowanej przez wiele lat albo do końca jej życia.

A czy do ubezpieczeń mieszkania można dołączyć również ubezpieczenia zdrowotne?

– Nasze hasło brzmi „Nasz dom – mój cały świat”. Dlatego oparliśmy produkt Wienera na czterech filarach. Na pierwszym mamy ubezpieczenie mienia, na drugim – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ochrony prawnej. Trzecim są usługi assistance, natomiast czwartym filarem jest właśnie ochrona zdrowia naszych klientów.

Tutaj, oprócz typowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, umieściliśmy wiele produktów dodatkowych, np. telemedycynę, specjalistyczną opinię medyczną, rehabilitację, koszty leczenia po wypadku. Z nowości mamy również ubezpieczenie boreliozy – idealne dla klientów, którzy chcieliby w razie stwierdzenia ukąszenia szybko się przetestować i dostać wsparcie leczenia i antybiotykoterapii.

Kiedy warto doradzić klientowi zakup polisy all risk?

– Jeżeli chodzi o produkt mieszkaniowy, ubezpieczenia all risk stały się już powszechne na rynku, choć jeszcze kilkanaście lat temu były przede wszystkim oferowane w ubezpieczeniach korporacyjnych. All risk, czyli po polsku „wszystkie ryzyka”, to tak naprawdę inne spojrzenie na ochronę ubezpieczeniową, która do tej pory standardowo sprzedawana była w tzw. ryzykach nazwanych.

W all risk nie mówimy, co ubezpieczamy, tylko stwierdzamy, że zapewniamy naszemu klientowi ochronę od praktycznie wszystkiego, choć oczywiście takie polisy zawierają również wyłączenia. W o.w.u. są wskazane po pierwsze przedmioty ubezpieczenia, które nie podlegają ochronie, ewentualnie zdarzenia losowe, które także z tej ochrony od wszystkich ryzyk są wyłączone. Natomiast porównując ubezpieczenia ryzyk nazwanych i ubezpieczenia all risk, możemy stwierdzić, że te drugie są znacznie szersze.

Zdarzają się szkody, które nie mieszczą się w tym, czasem bardzo szerokim, katalogu zdarzeń losowych, typu pożar, zalanie, huragan, grad i inne, a które klient chciałby mieć pokryte. Na przykład urwane drzwiczki mebli kuchennych.

A jaka suma ubezpieczenia jest w tym przypadku wystarczająca i kiedy trzeba ją zmienić?

– Kiedy może pokryć 100% szkód w przypadku szkody całkowitej. Naprawdę dobrze ubezpieczony klient, z odpowiednią sumą ubezpieczenia, w razie szkody całkowitej bez problemu będzie mógł odbudować świat, który miał do tej pory, a nie tylko zaspokoi część swoich potrzeb i będzie musiał wybierać, zastanawiać się, czy go na pewne rzeczy stać.

Czy do polisy mieszkaniowej można dołożyć ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu?

– Tak, klienci mogą ubezpieczyć systemy słoneczne bez limitu kWp, a w ramach ubezpieczenia znajdą zwrot kosztu czyszczenia powierzchni systemów słonecznych zanieczyszczonych w wyniki pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, wiatru lub aktu terroru, gdy wydajność systemu spadła minimum o 20%. Pokryjemy też koszty zakupu dodatkowej energii elektrycznej, które wynikają z uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru systemu słonecznego.

Dla Wiener dbałość o środowisko jest jedną z naczelnych wartości, dlatego w tym obszarze wspieramy naszych klientów, oferując ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii, przydomowych oczyszczalni ścieków czy też turbin wiatrowych, które klienci posiadają na własny użytek.

Czy dotyczy to również altanek i tego rodzaju budów na terenie posesji?

– Ochroną, jako odrębna grupa mienia, objęte są wszystkie elementy postawione trwale w ogrodzie, jak również ogrodzenie, które jest narażone np. na upadek drzew czy masztów w czasie silnej wichury, a także różnego rodzaju stałe elementy zewnętrzne.

Możemy dodać ubezpieczenie czujek monitoringu czy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego przy ścianach budynku. Pamiętajmy, że skuteczne ubezpieczenie domu nie ogranicza się jedynie do samego głównego budynku.

Jednym z ryzyk, które ostatnio coraz częściej spędza nam sen z powiek, zwłaszcza latem, jest kwestia powodzi. Jak to wygląda w polisach Wiener?

– Ryzyko powodzi w związku ze zmianami klimatycznymi jest ryzykiem coraz ściślej monitorowanym. W nowym pakiecie Cztery Kąty mamy zaimplementowane mapy, które są zgodne z mapami rządowymi wskazującymi ryzyko powodziowe na danym terenie. U nas za dodatkową opłatą można poszerzyć polisę o to ryzyko.

Dodatkowo przeprowadzamy szczegółową analizę przedmiotu ubezpieczenia, jeśli chodzi o to ryzyko. A więc liczy się także np. piętro, na którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie. Istnieją oczywiście również obszary, na których nie włączamy do polisy tego ryzyka, gdyż jest ono zbyt duże.

A co z ubezpieczeniem domu, który jest dopiero budowany? Od kiedy można lub powinno się zacząć myśleć o wykupieniu polisy?

– Oczywiście ubezpieczamy budowę od momentu jej rozpoczęcia. Powstaje wówczas pytanie: jaka ma być suma ubezpieczenia, kiedy na tej budowie jeszcze nic nie ma? Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie zawieramy przeważnie na rok. W ciągu roku powstają całe budynki, więc te sumy ubezpieczenia powinny odzwierciedlać wartość inwestycji budowlanej, która będzie oczekiwana na koniec planowego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

W trakcie budowy można też ubezpieczyć materiały i narzędzia budowlane, zarówno od zdarzeń losowych, jak i od kradzieży. Do tej pory po zakończeniu budowy klient musiał zakończyć polisę dla budynku w budowie i kupić nową dla budynku gotowego. Teraz przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na dokończenie obecnej polisy dla budynku w budowie do końca bieżącego okresu ubezpieczenia i w momencie zakończenia budowy zmianę bez żadnych formalności zakresu ubezpieczenia na budynek gotowy.

Na koniec chciałabym poruszyć temat pakietów ubezpieczeniowych. Jakie korzyści z nich wynikają? Czy teraz agenci powinni rekomendować pakiety, czy może są klienci, dla których lepsza będzie ochrona punktowa?

– Zasada jest taka, że przeważnie im więcej kupujemy, tym cena robi się dla klienta korzystniejsza i tak też myślą klienci – blisko połowa uważa, że pakietowe ubezpieczenia są tańsze od tych zawieranych pojedynczo. Ale każdy z elementów tak naprawdę możemy zakupić oddzielnie.

Wydaje mi się jednak, że dla klientów mimo wszystko jest łatwiej, jeśli mają wszystko razem. To tak jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych – nie kupujemy przecież AC oddzielnie od OC, przede wszystkim dla wygody. Tak samo warto robić w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych, szczególnie że aż 54% Polaków uważa, że kompleksowe pakiety ubezpieczeń pozwalają na łatwiejsze zarządzanie ubezpieczeniami.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka

O wynikach badania ankietowego na zlecenie Wiener https://gu.com.pl/blisko-90-domow-i-mieszkan-objetych-ubezpieczeniem/


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W iTUNES | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here