Firmy działające w Polsce planują podwyżki płac

0
286

W obliczu oznak poprawy sytuacji na rynku pracy po zawirowaniach związanych z globalną pandemią pracodawcy w Polsce planują zapewnić swoim pracownikom przeciętną podwyżkę płac o 3,8% w 2022 r. – wynika z badań przeprowadzonych przez Willis Towers Watson. Podobne obserwacje dotyczą innych rynków w Europie Zachodniej i Centralnej.

Podwyżka ta jest o 3,5% wyższa od średniej zadeklarowanej jako zrealizowanej w obecnej roku i przy prognozowanej inflacji na poziomie 3,4% w 2022 roku według NBP. Ponad 25% badanych firm planuje podwyżki powyżej 4%, a przedsiębiorstwa zmagające się z bardzo ostrą rynkową konkurencją deklarują wzrosty płac nawet na poziomie 5–7%. Jednocześnie odsetek firm spodziewających się całkowitego zamrożenia płac spadnie z 7,8 % w 2021 r. do 0,7% w roku 2022.

Niektóre branże planują być bardziej hojne niż inne. Średnie podwyżki w 2022 roku mają być wyższe w sektorach produkcji komponentów do pojazdów, zaawansowanych technologii i w sektorze produkcyjnym (do 4,1%). Niższe od średniej poziomy podwyżek zaplanowały banki (3,1%).

– Wraz z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju gospodarki, ale również presjami inflacyjnymi i związanymi z niedoborem talentów, wzrost wynagrodzeń w Polsce nabiera tempa  – mówi Krzysztof Gugała, dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia WTW Polska. – Powracające fale Covid-19 mają mniejszy wpływ na dalsze decyzje płacowe większości pracodawców, ale nie należy ich zupełnie ignorować. Istotnym wyzwaniem dla pracodawców stają się komunikowane publicznie dwucyfrowe wzrosty średniej płacy krajowej, których oczywiście nie można porównywać bezpośrednio z opublikowanymi prognozami wzrostów budżetów na wynagrodzenia w omawianym badaniu – dodaje.

W ramach poszczególnych organizacji przyjęte budżety na podwyżki nie są zazwyczaj rozdzielane proporcjonalnie, ale w istotnej części – średnio ponad 50% – trafiają do strategicznych zespołów i stanowisk.

Badanie ujawniło wyraźne oznaki optymizmu i ożywienia wśród pracodawców. 45,3% polskich firm stwierdziło, że prognozy ich wyników biznesowych są „lepsze” lub „znacznie lepsze”, niż się spodziewali, podczas gdy 2,8 % uznało, iż są one poniżej oczekiwań.

26,4% przedsiębiorstw planuje zatrudnić więcej pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy 8,1% spodziewa się redukcji zatrudnienia. 55% firm zadeklarowało, że stara się obsadzić stanowiska w działach związanych z technologiami, w tym IT (43,8%) i sprzedaży (42,7%). Najmniej aktywne obszary rekrutacji to HR (2,2%), marketing (10%) i finanse (11%).

– Obecna sytuacja biznesowa i perspektywy na 2022 rok wyglądają bardziej optymistycznie, niż wielu naszych respondentów się wcześniej spodziewało – mówi Paweł Rębacz, lider zespołu badań wynagrodzeń i trendów WTW Polska. – Organizacje koncentrują się na pozyskiwaniu pracowników do działów technologicznych i sprzedaży, aczkolwiek obserwujemy zaostrzająca się konkurencję również na rynku pracowników produkcyjnych, a z drugiej strony – np. specjalistów i ekspertów pracujących z dużymi zbiorami danych. Z uwagi na zawyżone względem możliwości firm oczekiwania kandydatów, rośnie liczba firm ograniczających wymagania względem rekrutacji nowych osób. Projektują one nowe, niższe poziomy stanowisk w swoich organizacjach lub nawet koncentrują się na pozyskiwaniu osób bez doświadczenia, tam gdzie jest to możliwe – konkluduje.

O badaniu:

Raport dotyczący planowania budżetu wynagrodzeń jest opracowywany przez praktykę Data Services firmy Willis Towers Watson. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 roku. Otrzymano około 23 tys. zestawów odpowiedzi od firm ze 130 krajów świata. W Polsce na badanie odpowiedziało 379 organizacji.

badania, HR, WTW

(AM, źródło: WTW)