Historyczny poziom sprzedaży VIG

0
611

W 2021 roku wolumen składki Vienna Insurance Group po raz pierwszy w historii osiągnął poziom 11 miliardów euro. Wyraźną poprawę odnotowano również w przypadku zysku brutto oraz wskaźnika mieszanego. Świetne wyniki odnotowała działalność grupy w Polsce.

– VIG po raz kolejny wykazała dużą odporność operacyjną w drugim roku ogólnoświatowej pandemii, a wstępne kluczowe dane za 2021 r. są znacznie powyżej oczekiwań. Wyniki są dowodem udanej zdywersyfikowanej pozycji grupy, doskonałych wyników operacyjnych wszystkich naszych towarzystw ubezpieczeniowych oraz naszego wczesnego skupienia się na głównych wyzwaniach branży, takich jak transformacja cyfrowa – powiedziała CEO VIG, Elisabeth Stadler.

Dodała też, że grupa jest „głęboko zasmucona wojną na Ukrainie, będącą jednym z rynków, na których działa VIG”. Podkreśliła, że obecnie priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników grupy w ukraińskich spółkach i pomaganie im w jak największym stopniu. Podkreśliła, że podmioty wchodzące w skład VIG rozpoczęły wiele programów pomocowych zaraz po wybuchu wojny.

– Obecna sytuacja wojenna na Ukrainie kojarzy się nie tylko z ludzkim cierpieniem, ale także z niepewnością gospodarczą i możliwą zmiennością na rynkach kapitałowych. Utrudniło to obecnie oszacowanie rozwoju działalności w 2022 r. VIG uważa jednak, że jest w stanie nadal dobrze zarządzać swoją działalnością operacyjną ze względu na jej dużą różnorodność oraz konserwatywną politykę inwestycyjną i reasekuracyjną. Wielokrotnie udowodniliśmy to w ostatnich latach w trudnych sytuacjach. Dlatego jesteśmy przekonani, że w 2022 roku będziemy również w stanie podtrzymać pozytywne wyniki – podsumowała Elisabeth Stadler.

11 mld euro składek

Ubiegłoroczny przypis składki VIG w wysokości 11 mld euro (historyczny wynik) przekroczył wartość z 2020 roku o 5,5%, tj. o ponad 574 mln euro. Grupa osiągnęła znaczący wzrost we wszystkich liniach biznesowych. Jedynym wyjątkiem są ubezpieczenia na życie ze składką jednorazową, które zgodnie z przyjętą strategią nieznacznie spadają. Największy udział w przypisie (5267 mln euro) miały niekomunikacyjne ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie ze składką regularną (2683 mln euro), OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (1612 mln euro). Grupa wygenerowała 61,8% składki poza Austrią w 2021 roku.

Zysk brutto na poziomie 511,3 mln euro był o 47,8% wyższy od odnotowanego w poprzednim roku. Ten rezultat oznacza, że przekroczony został górny przedział zysku brutto przewidywanego na 2021 r., czyli 500 mln euro. 

Wskaźnik mieszany wyniósł 94,2%, wobec 95% w poprzednim roku. Do tej poprawy przyczynił się m.in. kompleksowy program reasekuracyjny, który umożliwił ograniczenie skutków dotkliwych klęsk żywiołowych na combined ratio.

Wstępny współczynnik wypłacalności grupy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił około 250%.

Z danych dotyczących naszego rynku wynika, że w 2021 r. VIG Polska zebrała 1279,8 mln euro składek brutto – o 7% więcej niż rok wcześniej (1196,2 mln euro). Zysk brutto wyniósł 69,9 mln euro, wobec 22,6 mln euro przed rokiem, natomiast wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 93,2%, a więc o 3,6% lepszym niż w 2020 r. (96,7%)

Perspektywy na rok 2022 pozostaną pod wpływem czynników niepewności, zwłaszcza związanych z sytuacją wojenną na Ukrainie i jej nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Ponadto trwająca pandemia, inflacja, wysokie ceny towarów, problemy z łańcuchem dostaw i niedobór zasobów są zaliczane do czynników, które prowadzą do zwiększonego ryzyka i mogą odpowiednio wpłynąć na rynki VIG. Konsekwencji tych czynników nie można obecnie oszacować. VIG podkreśla jednak, że w tym roku dążyć będzie do osiągnięcia pozytywnych wyników operacyjnych z uwzględnieniem wymienionych aspektów.

Wskaźniki za rok obrotowy 2021 oparte są na danych wstępnych. Ostateczne dane zostaną opublikowane w Raporcie Rocznym Grupy w dniu 14 kwietnia.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl