Insurance Forum: Aleksandra Wysocka poprowadzi dyskusję na temat prewencji

0
241

24 czerwca, podczas drugiego dnia 15. Insurance Forum, odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony prewencji, który poprowadzi redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej” Aleksandra Wysocka.

Uczestnicy panelu będą dyskutować na takie tematy, jak prewencja wpisana w model biznesowy, wykorzystanie nowych technologii w służbie prewencji w różnych segmentach ubezpieczeń czy zagraniczne inspiracje kształtowania wzorców odpowiedzialnych zachowań. Przedstawią też przykłady kampanii pokazujących prewencję jako wartość dodaną do ubezpieczenia oraz inicjatyw prewencyjnych w zakresie ruchu drogowego, których celem jest przeciwdziałanie wypadkom oraz zmniejszanie ich skutków.

Obok Aleksandry Wysockiej w dyskusji udział wezmą: Rafał Hiszpański, prezes zarządu D.A.S., Radosław Kamiński, wiceprezes zarządu Allianz, Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie, Stanisław Szczurek, dyrektor Biura Rozwoju Biznesu AXA, oraz Katarzyna Wojdyła, członek zarządu Link4.

Aleksandra Wysocka
Rafał Hiszpański
Katarzyna Wojdyła
Dorota Macieja
Stanisław Szczurek
Radosław Kamiński

Panel odbędzie się w godzinach 9.50-10.20. „Gazeta Ubezpieczeniowa” jest patronem medialnym Insurance Forum.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl