Nationale-Nederlanden: Dla większości ojców dziecko jest na pierwszym planie

0
220

Z badań Nationale-Nederlanden wynika, że prawie 40% respondentów uważa, że po pojawieniu się dziecka mniej czasu poświęca swojej karierze. Zjawisko to wciąż częściej dotyczy matek niż ojców – prawie co druga kobieta pracuje mniej, podczas gdy dotyczy to blisko jednej trzeciej mężczyzn.

Ponad 60% ojców przyznaje, że po narodzinach dziecka ich zainteresowania i hobby zeszły na drugi plan. Mają również mniej czasu na spotkania towarzyskie. Taką zmianę zauważają szczególnie osoby w wieku 30-39 lat. Blisko trzy czwarte mężczyzn potwierdza, że wraz z przyjściem na świat potomstwa wydaje na siebie mniej niż dotychczas. Co dziesiąty rodzic nie wiąże narodzin dziecka z ograniczeniem wydatków na własne potrzeby.

Ponad 80% ojców chciałoby poświęcać swoim dzieciom więcej czasu i uwagi. Panowie zwykle nie skarżą się na brak pomysłów na wspólne aktywności – jedynie 11% uważa, że nie radzi sobie z takim wyzwaniem.

– Coraz więcej ojców chce towarzyszyć swoim dzieciom zarówno w najważniejszych wydarzeniach ich życia, jak i w codziennych aktywnościach. Obserwując to rosnące zaangażowanie, wprowadziliśmy dla naszych pracowników dodatkowe dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Dużą wagę przykładamy również do elastycznego czasu pracy. Chcemy, żeby nasi pracownicy mieli poczucie spełnienia, zarówno zawodowego, jak i w życiu rodzinnym – mówi Diana Rychter, menedżer ds. Badań i Analiz Rynkowych Nationale-Nederlanden.

O badaniu:

Badanie zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez GfK na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Badania miały charakter ilościowy, w ich ramach przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CAWI, na reprezentatywnej grupie osób pomiędzy 20. a 65. rokiem życia.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)