NBS wezwał NOVIS do zaprzestania naruszania interesów klientów

0
49

Narodowy Bank Słowacji (NBS) wydał 19 kwietnia decyzję w stosunku do NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni oraz NOVIS Poisťovňa a.s. dotyczącą naruszenia interesów ubezpieczających oraz zobowiązał zakład ubezpieczeń do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawę do wydania decyzji NBS stanowiły ustalenia, zgodnie z którymi NOVIS w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. naruszał obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia w zakresie inwestowania otrzymywanych od ubezpieczających składek ubezpieczeniowych poprzez dokonywanie inwestycji w wysokości niższej niż wymagana zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartych umów. Decyzja dotyczy produktów ubezpieczeniowych NOVIS (ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), które były oferowane na rynku słowackim oraz poza tym rynkiem. 

Warto przypomnieć, że 5 listopada NBS podjął decyzję o tymczasowym środku nadzorczym obejmującym ograniczenie swobodnego rozporządzania aktywami przez wspomniane powyżej podmioty. Decyzja była środkiem tymczasowym i obejmowała zakaz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych spełniających określone warunki. 

Wprowadzone przez NBS ograniczenie dotyczyło wszystkich aktywów i wszelkich rozporządzeń nimi, niezależnie od miejsca ich lokalizacji lub wykonywania związanych z nimi uprawnień. 

Wcześniej (9 września 2020 r.) NBS podjął decyzję o tymczasowym zakazie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych spełniających określone warunki przez w/w podmioty.

NOVIS jest zakładem ubezpieczeń, który podlega nadzorowi Narodowego Banku Słowacji. Działalność ubezpieczeniowa zakładu poza rynkiem słowackim jest wykonywana w ramach swobody przedsiębiorczości, m.in. w Polsce. Na terytorium naszego kraju NOVIS może prowadzić działalność ubezpieczeniową w zakresie transgranicznego oferowania produktów obejmujących ubezpieczenie rodzajów ryzyka zawartych w grupach 1, 3, 4, 5 działu I zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II, w tym umów ubezpieczenia z UFK.

Z tego powodu UKNF pozostaje w kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) i organami nadzoru ubezpieczeniowego państw członkowskich UE, w których sprzedawane są produkty NOVIS.

(AM, źródło: KNF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here