Prezesi Wiener i InterRisk o wyróżnieniu ich firm za mediacje

0
322

Już po raz siódmy Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego wyróżniło instytucje finansowe, które prowadzą z klientami mediacje i promują polubowne metody rozwiązywania sporów. Wśród wyróżnionych organizacji znalazły się Wiener i InterRisk.

– Ze szczególną troską dbamy o przyjazne relacje z naszymi klientami. Każdego dnia poszukujemy rozwiązań, które pozwalają nam budować zaufanie i zadowolenie w relacjach z ubezpieczonymi w Wiener. Tytuł instytucji finansowej przyjaznej mediacjom to dla nas wyjątkowe wyróżnienie, które podsumowuje naszą ciężką pracę, ale także daje nam motywację, by kontynuować wdrażanie dobrych praktyk polubownego rozwiązywania sporów – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Wiener.

– Chciałbym serdecznie podziękować Komisji Nadzoru Finansowego. Już trzeci raz z rzędu InterRisk został doceniony za codzienną pracę wkładaną w zapewnianie klientom jak najlepszych doświadczeń. Dążymy nie tylko do tego, aby poprawiać procesy, przykładamy również wagę do utrwalania w firmie postawy wrażliwości oraz koncyliacji w relacjach –  jest to zauważane przez klientów i partnerów oraz regularnie doceniane przez instytucje oceniające. Przykładem takich działań było powołanie w 2019 roku Rzecznika Klienta w naszej firmie – dzięki temu mamy wewnętrzny podmiot, który jest głosem ubezpieczonych i stoi na straży ich interesów – mówi Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk.

W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymało 11 instytucji.

Więcej:

(AM, źródło: Wiener, InterRisk)