PZU na Kongresie 590 o patriotyzmie gospodarczym

0
69

– Efektywne prowadzenie biznesu, m.in. przynoszące państwu duże wpływy z CIT i dywidend, finansowanie polskich firm, zwłaszcza w kryzysie, to praktyczny wymiar naszego patriotyzmu gospodarczego – podkreśliła Małgorzata Sadurska, członek zarządów PZU SA i PZU Życie podczas panelu pierwszego dnia Kongresu 590. 

Zdaniem uczestników panelowej dyskusji pt. „Patriotyzm gospodarczy: jak plany inwestycyjne Spółek Skarbu Państwa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego?” patriotyzm gospodarczy to nie tylko świadome wybory konsumentów, by kupować polskie produkty. To przede wszystkim codzienne działanie i biznesowe decyzje polskich przedsiębiorstw, w szczególności dużych podmiotów, aktywna współpraca pomiędzy nimi oraz społeczna odpowiedzialność, istotna szczególnie w trudnych, kryzysowych czasach. 

– Każdy obywatel może wybierać polskie produkty i być patriotą, ale państwo też może być patriotyczne gospodarczo po to, żeby wzmacniać polską obecność w gospodarce – zaznaczył Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Wicepremier dodał, że kołem zamachowym wzrostu gospodarczego są właśnie spółki Skarbu Państwa. 

– 15 największych spółek Skarbu Państwa corocznie odprowadza do budżetu prawie 1/5 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zauważyła Małgorzata Sadurska i dodała, że jednym z największych płatników podatku dochodowego jest PZU, który w 2020 roku wykazał ponad 670 mln zł z tytułu CIT, a biorąc pod uwagę całą grupę kapitałową wraz z bankami Pekao i Alior – do budżetu państwa trafiło ponad 1,5 mld zł. 

Według Małgorzaty Sadurskiej jednym z przejawów patriotyzmu gospodarczego jest dbałość o utrzymanie zatrudnienia, zwłaszcza w obliczu kryzysu. – PZU SA i PZU Życie zatrudniają ponad 10 tys. osób, w przypadku całej grupy kapitałowej jest to ok. 40 tys. pracowników. To pokazuje jak ważną, stabilizującą rolę na rynku pracy spełniają SSP – zaznaczyła.

Przejawem odpowiedzialności społecznej Grupy PZU było wsparcie w postaci środków i sprzętu o wartości ponad 25 mln zł dla szpitali jednoimiennych, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz innych służb walczących na pierwszej linii z pandemią. PZU odegrało również znaczącą rolę, wspierając swoimi konsultantami i lekarzami program Domowej Opieki Medycznej resortu zdrowia oraz infolinię organizującą pomoc dla seniorów, a także infolinię Narodowego Programu Szczepień. 

W opinii Małgorzaty Sadurskiej patriotyzm gospodarczy to również idea solidaryzmu, która w praktyce powinna przekładać się na aktywną współpracę pomiędzy spółkami Skarbu Państwa. 

– Ubezpieczamy siebie, swój majątek jako spółka SP u polskiego ubezpieczyciela, korzystamy z produktów bankowych w bankach z polskim kapitałem, zaopatrujemy się w paliwo na polskich stacjach, korzystamy z opieki medycznej dla swoich pracowników w PZU Zdrowie po to, żeby ta synergia pozostała w Polsce i żeby przekładała się z jednej strony na dywidendę dla Skarbu Państwa, z drugiej strony tworzyła wspólny system opieki nad polskim obywatelem, dostarczania mu różnych produktów od polskich firm – powiedziała Małgorzata Sadurska. 

W ocenie Jacka Sasina istotna dla przyszłości spółek Skarbu Państwa jest wizja ekspansji podmiotów gospodarczych, poprzez proces konsolidacji, fuzje i przejęcia. 

– Efektem trwającej konsolidacji w sektorze paliwowym będzie bardzo silny podmiot polski z dominującym kapitałem państwa, który będzie mógł konkurować z dużymi podmiotami zagranicznymi – podkreślił Jacek Sasin.

(AM, źródło: PAP MediaRoom)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here