Ruszyły konsultacje regulacji wprowadzających Centralną Informację Emerytalną

0
105

Do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych trafił rządowy projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Istotą nowych przepisów jest stworzenie ram prawnych dla systemu, dzięki któremu każdy obywatel będzie mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności na wszystkich kontach produktów emerytalnych. CIE ma też za zadanie wspierać i upowszechniać edukację ekonomiczną oraz przyczyniać się do zwiększenia oszczędności emerytalnych.

Projektodawca zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat doszło do wielu zmian w systemie emerytalnym. W ich ramach wprowadzono m.in. nowe produkty oszczędnościowe, takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe. W związku z tym informacja na temat oszczędności emerytalnych jest rozproszona, dostępna za pośrednictwem kilku systemów, z wykorzystaniem wielu loginów i haseł, a dostęp do pełnej informacji jest utrudniony.

CIE ma rozwiązać ten problem. Baza zapewnia w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych – ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz ich stanie. Umożliwia również przeprowadzenie symulacji wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, ułatwiając decyzję o oszczędzaniu na przyszłość emerytalną oraz pozwoli na wykonywanie niektórych działań na środkach i kontach produktów emerytalnych.

Inne cele funkcjonowania CIE to podnoszenie świadomości i budowa zainteresowania produktami emerytalnymi oraz propagowanie wiedzy na temat systemu emerytalnego oraz możliwości zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego.

System zostanie zbudowany przez Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. CIE będzie zintegrowana z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkowników do narzędzi i usług Systemu CIE.

(AM, źródło: premier.gov.pl)