SPBUiR: Szkolenie o sposobach ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

0
250

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie „Nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku ubezpieczeniowym. Nie tylko o tym, jak chronić klienta, ale także – jak czasami siebie dobrze chronić przed klientem…” organizowane 10 lutego przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji. Najnowsze szkolenie poprowadzi mgr Dawid Rogoziński z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną geneza oraz charakterystyka nieuczciwych praktyk rynkowych. Prowadzący będzie mówił o konsekwencjach „unijnej” genezy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dla sposobu stosowania przepisów w praktyce. Ponadto opowie o wykorzystaniu mechanizmów ustawowych w praktyce brokera, omawiając przykłady praktyk ubezpieczycieli kwalifikowanych jako nieuczciwe praktyki rynkowe, a także przesłanek pozwalających na „zdiagnozowanie” nieuczciwych praktyk w obrocie powszechnym. Przedstawi również krótki przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego w przedmiocie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Kolejnym tematem omawianym podczas szkolenia będą roszczenia związane ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych. Prowadzący przedstawi doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów ustawy w praktyce sądowej i pozasądowej (law in action). Podejmie też próbę zmierzenia się z problemem tego, co wpływa na niechęć sądów do stosowania przepisów dotyczących ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, ale również odpowiedzi na pytanie, co wpływa na chybioną niekiedy ich wykładnię.

Mgr Dawid Rogoziński przekaże też garść wskazówek know-how dla praktyki brokerskiej – jak uchronić się przed potencjalnymi roszczeniami klientów z tytułu stosowania przepisów o ochronie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, pod jakim kątem przejrzeć swoje umowy i dokumenty wykorzystywane w obrocie, w jaki sposób dokumentować swoje działania. Powie też kilka słów o proceduralnych aspektach związanych ze stosowaniem tej ustawy po obu stronach sporu (problem domniemań i środków dowodowych służących ich obaleniu, rozkład ciężaru dowodów). Przy omawianiu tej kwestii szczególny akcent zostanie położony na te zagadnienia, które wydają się nieintuicyjne, odstające od powszechnie znanych zasad.

Link do rejestracji: https://polbrokers.pl/szkolenie-rejestracja/?CourseID=123

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)